Obrigado - adeus! Dziękujemy - do widzenia!
niedziela, 31 lipca 2016 00:00


Podziękowanie

Pobyt uczestników Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii możliwy był dzięki wielkiemu wysiłkowi, poświeceniu oraz hojności wielu osób. Serdecznie dziękuję raz jeszcze Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację tego historycznego już wydarzenia. Jestem wdzięczny za wsparcie finansowe i materialne oraz pomoc udzieloną pielgrzymom. Podziękowania składam również Rodzinom, które z miłością przyjęły pod swój dach wielu obcokrajowców. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Komitetu Parafialnego Światowych Dni Młodzieży - Wasza praca oraz realizacja zadań w wymiarze logistycznym, duchowym, a przy tym obecność, entuzjazm i zaangażowanie było pięknym świadectwem dojrzałej wiary.

Komitet parafialny ŚDM 2016:
ks. Stanisław Szklany, Damian Szostek, Elżbieta Dziuba, Mariola Latko, Kinga Zawora, Patrycja Klimczyk, Kamila Idzik, Anna Wierzbic, Natalia Kliś

Rodziny, które gościły w swoich domach pielgrzymów ŚDM:
Balcerek Katarzyna, Dziuba Elżbieta, Główczak Adam, Hendzlik Balbina, Hendzlik Teresa, Kaczmarczyk Henryka, Kliś Marzena, Kojdecka Halina, Kryska Maria, Kulawik Kinga, Kurdziel Irena, Latko Wioletta, Ławczys Maria, Majcherek Ryszard, Marcin Łowczynowski , Matyja Stefania, Mendyk Lucjan, Nowak Jolanta, Odój Marek, Paszuda Elżbieta , Saternus Krzysztof, Stachura Aleksandra, Szczepaniuk Romana, Szostek Damian, Szostek Tomasz, Szyjka Leokadia, Waliczek Marta, Wanat Adam, Wanat Paweł, Wierzbic Joanna , Woźniak K.W.

Z całego serca dziękuję
ks. proboszcz Stanisław Szklany

Kliknij, aby przeglądać!

fot. Krzysztof Saternus