Wincentyńska Młodzież Maryjna
niedziela, 04 listopada 2012 00:27

Kliknij, aby przeglądać!

Początki naszego Stowarzyszenia są dosyć odległe, bo sięgają 1830 roku. Warto zaznaczyć zaraz na początku, że nie są one wymysłem sióstr szarytek lub innych osób, lecz samej Maryi. W tymże roku, z 18/19 lipca w kaplicy przy ulicy Rue du Bac w Paryżu, Niepokalana podczas jednego z objawień powiedziała do św. siostry Katarzyny Lobour’e: „Pragnę, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi”. Realizację owej prośby miał podjąć spowiednik siostry Katarzyny, ks. Aladel. Długo zwlekał on z tą inicjatywą, dlatego święta raz jeszcze przypomniała mu o woli Maryi. W końcu Stowarzyszenie zostało założone i powierzone Zgromadzeniu Wincentyjskiemu, które pracowało wśród ubogich. Spowiednik św. Katarzyny został jego dyrektorem i założycielem. On także miał się zająć misją wybicia Cudownego Medalika. Na powstanie Stowarzyszenia trzeba było poczekać do 1847r. , kiedy to Pius IX zatwierdził wspólnotę. Znakiem rozpoznawczym stał się Cudowny Medalik, a hasłem słowa widniejące na nim: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Obecnie Stowarzyszenie działa na wszystkich kontynentach, w tym w 62 krajach. Grupy w zależności od państwa, miasta, wsi są mniej lub bardziej liczne, lecz łączy je miłość do Maryi. W Polsce, za sprawą s. Łucji Borowskiej, pomimo wielu przeciwności, grupa Maryjna działa od 1852 r. Na początku nosiła nazwę „Dzieci Maryi” potem „Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej” czyli „JMV”, a teraz nazwa brzmi „Wincentyńska Młodzież Maryjna” „WMM”.

Do praw i obowiązków Stowarzyszenia należy:

  1. Życie w łączności z Panem Bogiem

  2. Świadczenie o Chrystusie w swoim środowisku

  3. Naśladowanie Maryi Niepokalanej

  4. Życie liturgią Kościoła, animacja uroczystej liturgii

  5. Pogłębianie wiedzy religijnej przez rozważanie Pisma św. i prasy katolickiej

  6. Udział w duchowych owocach modlitwy całej Wspólnoty

  7. Zaangażowanie w szeroko rozumianą służbę ubogim w duchu Wincentyjskim

  8. Noszenie uroczystego stroju przewidzianego w Regulaminie Wewnętrznym

  9. Udział we wspólnych spotkaniach grup

  10. Uczestnictwo w zjazdach i rekolekcjach wspólnotowych

Do dnia dzisiejszego celem Stowarzyszenia jest prowadzenie członków do Chrystusa poprzez nabożeństwa do Maryi Niepokalanej oraz służba ubogim.

an. Elżbieta Wilczak