Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2022 rok
niedziela, 02 stycznia 2022 00:37

Królowo RóżańRóżaniecca św. módl się za nami

Pierwsza sobota miesiąca zmiana tajemnic różańcowych -

GRUDZIEŃ 2022

Intencja powszechna: Za organizacje wolontariatu.

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby

pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy

na poziomie międzynarodowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

O wychowanie do braterstwa

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle

religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która

rodzi się z bycia braćmi.

LUTY

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i

odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

MARZEC

O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze

ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

KWIECIEŃ

Za pracowników służby zdrowia

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i

starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

MAJ

O wiarę dla młodych

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię

rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

CZERWIEC

Za rodziny

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom

przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

LIPIEC

Za osoby starsze

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich

doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i

odpowiedzialnością.

SIERPIEŃ

Za małych i średnich przedsiębiorców

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i

społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie

społeczności, w których żyją.

WRZESIEŃ

O zniesienie kary śmierci

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w

ustawodawstwie wszystkich państw świata.

PAŹDZIERNIK

O Kościół otwarty na wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności,

braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

LISTOPAD

Za dzieci, które cierpią

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do

edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

GRUDZIEŃ

Za organizacje wolontariatu

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby

pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy

na poziomie międzynarodowym.

Watykan, 9 stycznia 2021 r.

papież Franciszek