REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W BOBRKU
Cmentarz jest miejscem świętym

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)
Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.
  1. Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom Bobrka i byłej parafii;
  2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości;
  3. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów;
  4. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt i jazdy pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem wózków inwalidzkich;
  5. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych;
  6. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie;
  7. Prawo do grobu (pochowania) uzyskuje się przez wniesienie opłat w kancelarii parafialnej. Opłaty za groby wznawia się po 20 latach;
  8. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach: dł. 230 cm i szer. 130 cm;
  9. Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomnika, ramki itp.) mogą być wykonywane po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu;
  10. Obowiązuje zakaz, samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz niszczenia istniejących.

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r.
(Dz.U. nr 47 z 1972 r., poz. 298 ze zmianami).

Wszystkie sprawy związane z pogrzebem, załatwiamy w kancelarii parafialnej.