Informacje

Informacja dla redakcji gazetki Nasz Dom


Kolejny numer gazety "Nasz dom" planujemy przygotować na 23 maja.

Spotkania Redakcji w czasie pandemii nie odbywają się.


Prosimy o nadsyłanie materiałów do kolejnego numeru najpóźniej do 26 kwietnia.