OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25.12.2022 - 01.01.2023

1. NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA

Boże Narodzenie. Oczekiwany Mesjasz przyszedł w dokładnie określonym czasie i miej­scu. Jest on Tym, którego zapowiadali prorocy, na którego oczekiwał Naród Wybrany, „kroczący w ciemnościach" niewoli politycznej, ale i duchowej. Ten, który przyszedł w Betlejem, niesie zbawienie wszyst­kim ludziom „dobrej woli”, którzy oczekują na objawienie się Jego chwały.

Idźmy dziś do naszych domów z najlepszymi życzeniami i błogosławień­stwem Boga, alby narodzony tej nocy Zbawiciel świata, obecny w na­szym życiu, zawsze napełniał nas radością i nadzieją, nas samych, nasze rodziny i tych z którymi będziemy się spotykać w te święta i po nich, a Jego światłość zwyciężała w nas to, co od Boga oddala. Niech jego pokój będzie w nas i wokół nas. Szczęść Boże wszystkim.

2. Dziękujemy tym, którzy przez okres adwentu uczestniczyli w nabożeństwach Rorat, zwłaszcza dzieciom i za składane ofiary podczas nich. Zebraliśmy 2050 zł, które zostały przekazane jako dar dla potrzebujących w diecezji w Zaporożu w Ukrainie.

3. Dziękujemy tym, którzy podarowali choinki, przywieźli je i przyozdobili, tym którzy przygotowali szopkę i odnowili figurki do niej, Paniom, które rozprowadzały świece i opłatki, osobom, które użyczyły sprzętu i odśnieżali teren wokół kościoła. Niech Pan napełnia wasze serca swoim błogosławieństwem.

4. Od wtorku po świętach rozpoczynamy Kolędę. Dziękujemy już wszystkich, którzy otworzą drzwi swoich domów na Boże błogosławieństwo.

5. W sobotę o 17: 00 Msza św. z nieszporami na zakończenie starego roku.

6. Przypominamy, ze od nowego roku w niedziele nie będzie Mszy św. o 16: 30 z niektórymi wyjątkami. Porządek Mszy św. w niedziele: o 8: 30 ; 10: 00 i 11: 15 w kościele, oraz o 14: 00 w DPS.

7. Również wszystkie sprawy pogrzebowe od 1 stycznia załatwiamy w ZUK w Oświęcimiu. Dziękujemy P. Stanisławowi Hajnosowi za dotychczasową współpracę, poświęcenie i dyspozycyjność oraz osobom z nim współpracującym. Niech Dobry Bóg obdarza zdrowiem i potrzebnymi łaskami w dalszym życiu.

8. Pani Organistka wraz ze Scholą zaprasza już dziś na koncert kolęd 6 stycznia o 16: 00.

9. Dziękujemy mieszkańcom ul. Długa nr 16 – 48, którzy zatroszczyli się o wygląd naszej świątyni, a w sobotę o 9: 00 prosimy mieszkańców ul. Długa nr 47 – 79.

10. Polecamy świąteczne wydania prasy katolickiej i życzymy dobrej lektury.

11. Z naszej wspólnoty odeszła do wieczności + Helena Ciaputa l. 84. Dobry Jezu ...

12. Wszelkich łask i dobrego świętowania. Szczęść Boże.