OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.03.2022 - 20.03.2022

1. 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ofiara Chrystusa na drzewie krzyża uwalnia nas spod władzy złego ducha, jednoczy nas z Bogiem i gwarantuje wieczne zbawienie w Królestwie Niebieskim. By jednak móc w pełni skorzystać z owoców miłości Boga do człowieka, musimy przyjąć Jego zaproszenie, do nawrócenia i przemiany własnego życia. Wielki Post, który w Kościele obecnie przeżywamy jest dobrym czasem, aby poprzez post, modlitwę i jałmużnę odpowiedzieć pozytywnie na Boże zaproszenie.

2. W przyszłą i następna niedzielę kazania na Mszach św. będzie głosił ksiądz Dariusz od Salezjan w ramach rekolekcji wielkopostnych. A spowiedź świąteczna będzie 9. 04.

3. Droga Krzyżowa – piątek o godz. 17: 00 / wcześniej Msza św. o 16: 30 /, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godz. 15: 45, a po jego zakończeniu Msza św. z godz. 16: 30. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu.

4. Dziękujemy mieszkańcom ul. Podkomorskiej, za troskę o kościół, a w sobotę na godz. 9: 00 prosimy mieszkańców z ul. Krakowskiej, Nowowiejskiej, Łąkowej i Spacerowej. Dziś składka gospodarcza do kopert lub na konto parafialne. Są do nabycia baranki Caritas do koszyczka na święta i paschaliki w cenie 8 zł., w tygodniu w zakrystii, a w niedziele u pań z Zespołu Charytatywnego. Każda złotówka więcej na Caritas parafialny. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

5. Prasa katolicka – polecamy: GOŚĆ NIEDZIELNY – właściwie są dwa numery: jeden EXTRA poświęcony św. Ojcu Pio i drugi cotygodniowy – poświęcony czynom miłości wobec ofiar wojny na Ukrainie; jest MAŁY GOŚĆ dla dzieci szkolnych i STAŚ dla przedszkolaków, MIŁUJMY SIĘ – dla młodzieży. Są jeszcze DOBRE NOWINY oraz nasz parafialnik NASZ DOM. Życzymy dobrej lektury.

6. Prosimy do stosowania się do przepisów sanitarnych związanych z Covid – 19.

7. Życzymy wszystkim zdrowia i dobrego przeżywania czasu Wielkiego Postu, jak również dobrego pobytu wszystkim uchodźcom z Ukrainy w naszej parafii, jak również dziękujemy wszystkim, którzy ich przyjęli, i módlmy się o pokój dla udręczonej wojną Ukrainy - Szczęść Boże wszystkim.