OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 07.11. 2021 - 14.11.2021

1. 32 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedziela to dzień spotkań z Chrystusem, dzień radości i dziękczynienia za niezmierzone dary otrzymane od Boga. Z tego powodu przyszliśmy tutaj do naszej świątyni. Wyrazem naszej wiary, miłości i ufności jest nie tylko "bycie na mszy", ale pełne w niej uczestnictwo. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za Jego Opatrzność nad światem i opiekę nad każdym z nas, i wspólnie będziemy prosić o łaski podczas adoracji dla każdego z nas.

2. Przypominamy, że Penitencjaria Apostolska przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku, odpusty zupełne ofiarowane dla wiernych zmarłych, ze względu na pandemię „Covid-19”. Więcej informacji w gablocie i stronie parafialnej.

3. W czwartek Święto Niepodległości. Msza św. za Ojczyznę zamówiona przez Radę Sołecką o godz. 8: 00 ze złożeniem kwiatów, przy tablicy ofiar I wojny światowej. Zapraszamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie strażaków i młodzież szkolną wraz z pocztami sztandarowymi, organizacje społeczne z naszego terenu, a na naszych domach wywieśmy flagi.

4. Z dniem 12 listopada Siostry Szarytki kończą współpracę z D P S w Bobrku i likwidują dom zakonny w naszej parafii. Dziękujemy za współpracę i życzy potrzebnych łask w dalszym życiu we wspólnocie zakonnej.

5. W przyszłą niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich i Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W związku z tym jest zbiórka do puszek po Mszach św. na ten cel. Również w przyszłą niedziele składka gospodarcza do kopert lub na konto parafii. Serdeczne Bóg zapłać.

6. Ks. Piotr zaprasza przygotowujących się do bierzmowania z kl. 8 na spotkanie w poniedziałek. Uczestniczymy we Mszy św. o 17: 30 a po niej spotkanie formacyjne.

7. Dziękujemy mieszkańcom ul. Lipowa nr 1 - 50, za troskę o kościół, a w sobotę na 9: 00 mieszkańców z ul. Lipowa nr 51 – do końca .

8. Prasa katolicka – polecamy: GOŚĆ NIEDZIELNY; MAŁY GOŚĆ - dla dzieci szkolnych, MIŁUJMY SIĘ - dla młodzieży, nowy nr STAŚ – dla przedszkolaków.

9. Prosimy do stosowania się do przepisów sanitarnych związanych z pogarszaniem się sytuacji epidemiologicznej – zwłaszcza w miejscach publicznych zamkniętych, czy większych zgromadzeniach – aby nosić maseczki zakrywające usta i nos. Prosimy też po zmierzchu nosić jasne okrycia i odblaski ze względu bezpieczeństwa, byśmy byli widoczni dla innych użytkowników dróg, a poruszających się po drogach o bezpieczną i pełną uwagi jazdę pojazdami. Życzymy wszystkim zdrowia i błogosławieństwa Bożego - Szczęść Boże.