OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18.04.2021 - 25.04.2021

1. 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
W trzecią niedzielę wielkanocną otwieramy ogólnopolski Tydzień Biblijny i przeżywamy Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Nasze życie wiele razy wydaje nam się, że straciło sens, marzenia rozsypały się jak domek z kart. Przypominamy uczniów, którzy wiedzą, że nic nie może zmienić ich sytuacji... a myśmy się spodziewali, a wyszło inaczej... A Chrystus, który dołączył do uczniów idących do Emaus i wyjaśniał im Pisma, wzywa również nas, abyśmy odkryli w ukrzyżowanym Nauczycielu zwycięskiego Mesjasza – Króla, jak jest napisane o Nim „w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Postarajmy się w tym tygodniu codziennie o 15 minutową lekturę Słowa Bożego – Ewangelię św. Marka.

2. W dzisiejszą niedziele taca na potrzeby Caritas naszej Archidiecezji, a gospodarcza składka do kopert tydzień temu wyniosła 3100 zł i na konto parafialne wpłynęło 2640 zł. Serdecznie dziękujemy.

3. W związku ze stanem epidemii obowiązują nadzwyczajne zarządzenia rangi państwowej i właściwych władz kościelnych. Pamiętajmy o maseczkach na ustach i nosie, dezynfekcji i odległości między sobą 1,5 m jeśli się nie mieszka w jednym domu, również podczas święcenia pokarmów. Ilość wiernych w naszym kościele wynosi 36 osób. Komunię prosimy przyjmować jeśli to możliwe na rękę.

4. Przypominamy, że w poniedziałek, środę i piątek poszczególne grupy z kl. 3, dzieci przed I Komunią świętą przychodzą wraz z rodzicami na Mszę św. o 17:30.

5. Dziękujemy mieszkańcom ul., Kwiatowa nr 2 – 34 za troskę o nasz kościół, prosimy w sobotę o 9: 00 mieszkańców ul. Lipowej nr 1 – 50 o troskę o naszą świątynię.

6. Z naszej wspólnoty odszedł do wieczności + Janusz Lebica l. 63. Pogrzeb we wtorek o godz. 12:00. Dobry Jezu, a nasz Panie ...

7. Dziś w niedzielę zmarł + Bronisław Guja l. 83, pogrzeb jest planowany we środę o godz. 14:30. Dobry Jezu, a nasz Panie ...

8. Prasy katolicka – polecamy: GOŚĆ NIEDZIELNY - a w nim o projekcie rehabilitacji osób po COVID-19 ; nowy numer STAŚ – a dla przedszkolaków .

9. Dobrego czasu z lekturą Pisma świętego. Łask i zdrowia solenizantom tygodnia. Szczęść Boże.