OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17.01.2021 - 24.01.2021

1. 2 NIEDZIELA ZWYKŁA

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której uczestniczyliśmy przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim  oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w Tajemnicy Wcielenia.

2. Dziś w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy Dzień Judaizmu. Od 18 – 25 stycznia trwa w Polsce Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, a 26 stycznia obchodzony jest Dzień Islamu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Braciach innych wyznań chrześcijańskich i innych religii. Program Krakowski obchodów w gablocie.

3. W tygodnia w wyznaczone dni, zapraszamy rodziny z poszczególnych ulic parafii na Msze św. Kolędową w intencji rodzin zamieszkałych na tych ulicach i specjalnym błogosławieństwem tych rodzin. Zawsze też istnieje indywidualne zaproszenie Księdza z modlitwą i błogosławieństwem domu. Postarajmy się by chociaż jedna osoba była z danego domu na tej mszy z błogosławieństwem. Na tę Mszę św. zabrać naczynko z wodą do poświęcenia.

4. We wtorek na Mszach św. o 16: 00 i 17: 00 zostanie udzielony sakrament bierzmowania młodzieży kl. 8 i pierwszej szkoły średniej. W poniedziałek po Mszy św. o 17: 30 próba, i jest prośba, aby młodzież czy rodzice po próbie posprzątali kościół i otoczenie wokół kościoła przed ta uroczystością.

5. W związku ze stanem epidemii obowiązują nadzwyczajne zarządzenia rangi państwowej i właściwych władz kościelnych. Pamiętajmy o maseczkach na ustach i nosie, dezynfekcji i odległości. Ilość wiernych w naszym kościele wynosi 49 osób. Przestrzegajmy zasad i czyńmy to z miłości do ludzi obok ciebie.

6. Dziękujemy mieszkańcom ul. Nadwiślańska nr 112 – do końca, za troskę o nasz kościół i prosimy w sobotę o godz. 9: 00 mieszkańców ul. Ogińskiej, Kasztanowej, Spokojnej, Słonecznej i Dębowej. Składka gospodarcza do kopert wyniosła 3570 zł, na konto wpłynęło 1830 zł. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane i przelewane na konto parafialne. Komunikat z Kurii: W niedzielę 24 stycznia zgodnie z prośbą Przewodniczącego KEP podczas każdej Mszy św. we wszystkich parafiach prosimy o modlitwę w intencji poszkodowanych i ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji i przeprowadzić zbiórkę datków przed kościołami.

7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej: GOŚĆ NIEDZIELNY;

8. Zdrowia i Bożego błogosławieństwa solenizantom i jubilatom. Szczególnie wszystkim babciom i dziadkom z racji ich święta w tym tygodniu, dużo zdrowia i radości z wnuków. Wszystkim Szczęść Boże.