OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 03.05.2020 - 10.05.2020

1. 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dziś Matka – Kościół ukazuje nam Jezusa jako Pasterza, który prowadzi powierzone sobie owce na życiodajne pastwiska. Przeprowadza je ze śmierci do życia, ze smutku do radości. Dziś modlimy się za kapłanów, aby byli dobrymi pasterzami i o powołania kapłańskie do Bożej Owczarni. Czy jestem gotowy pójść za Nim?

2. W związku z epidemią, ograniczone jest uczestnictwo we Mszach świętych. W naszym kościele od 20 kwietnia, może przebywać maksymalnie 40 osób na Mszy św. Uczestnicząc w liturgii mamy mieć nałożone maseczki na usta i nos, a Komunię św. prosimy przyjmować na rękę, tak jak proszą o to biskupi. Przystępując do komunii zachowajmy również bezpieczny dystans jak również siedząc w ławkach. Przypominamy, że do odwołania , nie ma Mszy św. w DPS. Intencje tam wyznaczone są odprawiane w kościele parafialnym. Msze w niedziele są o 8:30; 10:00; 11:00 i 16:30. W tygodniu przez maj: 17:00 i 17:30.

3. Nabożeństwo majowe w kościele w niedzielę do południa po każdej Mszy, a po południu o godz. 16:00. W tygodniu po mszy św. o 17:00

4. Wszystkiego najlepszego solenizantom i jubilatom tego tygodnia, jak również strażakom OSP Bobrek z racji święta ich patrona w służbie społeczeństwu.

5. Dziękuję mieszkańcom ul. Polna, Ogrodowa i Spacerowa za troskę o nasz kościół. Bardzo proszę mieszkańców z ul. Długa 1 - 40, w sobotę na godz.9:00, o troskę o wygląd naszej świątyni. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają w utrzymaniu naszej świątyni i parafii poprzez wpłaty na konto parafii czy na tacę w niedzielę i w tygodniu. Pozwala nam to zachować płynność finansową parafii. W przyszłą niedzielę wypada składka gospodarcza. Serdecznie dziękuję.