OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.03.2020 - 05.04.2020

1. 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kościół modli się dziś, prosząc Boga, aby przeprowadził nas z królestwa ciemności do nowego życia wiary, nadziei i miłości, byśmy żyjąc z Chrystusem, mogli uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu.

2. W związku z epidemią, jak słyszeliśmy w komunikatach medialnych, ograniczone jest uczestnictwo we Mszy św. do pięciu osób, obowiązuje to do 12.04. Niech najwyżej przyjdzie na Mszę osoba, która zamówiła intencję mszalną. Wykorzystajmy TV, radio, Internet , aby w ten sposób uczestniczyć we Mszach św. czy nabożeństwach i głoszonych tam konferencji itp., jak również modlitwę rodzinną czy indywidualną zwłaszcza o godz. 20.30 różaniec święty o ustanie epidemii. W związku z tym w parafii nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.  Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Pamiętajmy aby komunię świętą przyjmować w tym czasie na rękę. Jeśli ktoś czuje lęk, niech przyjmie Ją w sposób duchowy i wyrazi to szczególnym aktem wiary, miłości i pragnienia wobec Chrystusa ukrytego pod Najświętszymi postaciami Chleba i Wina. Co wyraża modlitwa, którą uczyłem dzieci dwa lata temu przed I Komunią św. Akt Komunii Duchowej:

„Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością i pobożnością,
z jaką Cię przyjęła Twoja Najświętsza Matka.
Z duchem i żarliwością świętych.
Amen.”

3. Dodatkowa Msza św. w niedzielę o 15: 30, potem odśpiewanie Gorzkich Żali i Msza św. o 16: 30. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 17: 00 i po niej Msza św.

4. W przedsionku kościoła / Kruchcie / są do nabycia Baranki Wielkanocne i Paschaliki, których dochód jest na Caritas diecezjalne i parafialne. Ofiara do skarbonki.

5. Z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: + Daniela Matyja l. 83. i + Andrzej Piotrowski l. 50. Dobry Jezu...

6. Wszystkiego najlepszego solenizantom i jubilatom tego tygodnia mimo trudnego dla wszystkich czasu. Dbajmy o swoje zdrowie. Przestrzegajmy ustalonych zasad.