OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15.03.2020 - 22.03.2020

1. 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jezus w dialogu z Samarytanką objawia siebie jako dawcę wody żywej. Wodą żywą jest Duch Święty, który rozlewa w naszych sercach miłość Boga. W sakramencie chrztu staliśmy się przez Chrystusa przybranymi dziećmi Boga Ojca i świątynią Ducha Świętego. Dla nas wszystkich dzisiejsze słowo Boże może być okazją do odnowienia chrzcielnego przymierza, które kiedyś Bóg z nami zawarł podczas Chrztu Świętego.

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o 15: 30. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. W piątek - nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17: 00. W DPS – Droga Krzyżowa o 14: 30, a potem Msza św.

3. Katechezy przygotowujące do sakramentu bierzmowania są na obecny czas zawieszone. Młodzież niech wraz z rodzicami powtórzy znajomość katechizmu.

4. Składka gospodarcza do kopert wyniosła 3830 zł. Bóg zapłać za ofiarność. Zostały zakupione 3 ornaty fioletowe i jeden różowy - koszt 1800 zł. Wychodząc z kościoła, można nabyć u Pań z Zespołu Charytatywnego, Baranki Wielkanocne i Paschaliki, których dochód jest na Caritas diecezjalne i parafialne.

5. W rozliczeniu się z fiskusem, proponujemy dokonać odpis 1% podatku na rzecz naszej parafianki: Sylwii Socha ; Nr KRS 0000037904 z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Potrzebne informacje w gablocie i stronie parafialnej.

6. Dziękujemy mieszkańcom ul. Polna, Ogrodowa i Spacerowa, za troskę o świątynię, a w sobotę na godz.9: 00 proszę o troskę mieszkańców ul. Długa nr 1- 30.

7. PRASA KATOLICKA: GOŚĆ NIEDZIELNYa w nim: Czy można przyjmować komunię na rękę ; Bój się grzechu; Pasja Prymasa; IDZIEMY; ŹRÓDŁO: CUDA I ŁASKI ;

8. Wszystkiego najlepszego solenizantom i jubilatom tego tygodnia. Zadbajmy o swoje zdrowie. Dzieci i młodzież, niech dobrze wykorzystają czas pobytu w domu bez szkoły, na powtórzenie materiałów i zaległości. Szczęść Boże wszystkim parafianom.