OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 02.06.2019 - 09.06.2019

1. 7 NIEDZIELA WIELKANOCNA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba, wraca do Domu Ojca. Tajemnica wniebowstąpienia stanowi istotną część dzieła odkupienia. Jezus jest drogą i pokazuje nam drogę oraz cel naszego życia. Eucharystia przemienia nas i uzdalnia do dalszej pielgrzymki, której kresem jest niebo.

2. Miesiąc czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Jezusa. Po mszach będziemy odmawiać litanię do Serca Bożego, aby nasze serca były kształtowane nadzór Jezusowego.

3. We wtorek o godz. 18: 00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. 6.

4. W środę po Mszy św. spotkanie dla dzieci z kl. 4 przed ich rocznicą I Komunii św.

5. W środę od 17: 00 spowiedź dla dzieci i młodzieży kl. 5 – 7 ; piątek od 17: 00 dla kl. 8, III Gim. i pozostałych z racji I piątku.

6. Dziękuję mieszkańcom z ul. Dębowa i Rolna, za troskę o świątynie. W sobotę proszę o troskę o nasza świątynię mieszkańców z ul. Kolista nr 1 - 30.

7. W przyszłą niedziele składka gospodarcza do kopert. Serdecznie dziękuje za ofiary.

8. Prasa katolicka: Tygodnik: IDZIEMY - Ale nam się nam wydarzyło – w 40 rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła do Polski; Chrześcijanie na arenie ; GOŚĆ NIEDZIELNY – Kościół zraniony ale nasz; Nowi kapłani naszej diecezji; Dodatek o I pielgrzymce papieża do ojczyzny; ŹRÓDŁO – o Wniebowstąpieniu Pańskim; Jest również nowy numer bezpłatny DOBRE NOWINY

9. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do domu Ojca: + Kazimierz Jakubowski l. 84 oraz Emilia Chylaszek l. 87. Dobry Jezu…

10. Wspólnota JASPIS, z parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie, przeprowadza ogólnopolski projekt polegający na wsparciu finansowym jednego domu dziecka z każdej z 14 metropolii w Polsce. W metropolii krakowskiej jest to Dom Dziecka Św. Ludwiki przy ul. Piekarskiej 4. Wspólnota rozprowadza po całej Polsce różańce robione przez wolontariuszy i dzieci. Można je nabyć zaraz po mszy świętej.

Zebrany dochód przekazywany jest Domowi Dziecka. Prosimy o włączenie się w ten ogólnopolski projekt, a za pomoc serdeczne dziękujemy!

11. Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia dla wszystkich. Szczęść Boże.