OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26.05.2019 - 02.06.2019

1. 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Kościół misyjny i Kościół prześladowany, Kościół oddany twardej i wytężonej pracy, a jednocześnie żyjący w głębokim zjednoczeniu z Bogiem – to nie sprzeczności wykluczające się wzajemnie. Do jednego i drugiego uzdalnia go Duch Święty, którego otrzymał od Chrystusa, w Którego tajemnicy trwamy i wciąż oczekujemy. Duch Święty wzbudza w Kościele boski niepokój, pobudza do wielkich akcji, „ w pracy jest ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utuleniem”. To Chrystus jest w swoim Kościele przez Ducha Świętego. Trzeba się w Nim rozradować i otwierać wciąż na Niego, by być chrześcijaninem czyli zjednoczonym z Chrystusem i Kościołem.

2. Dziś Dzień Matki. Wszystkim mamom, życzymy, aby zawsze zaufały Bogu, bo jego scenariusze są najlepsze. By zawsze cieszyły się życzliwością swych dzieci. A te mamy, które odeszły do wieczności, by radowały się w niebie za wypełnienie Bożej misji na ziemi. Wszystkie mamy otaczamy modlitwą przez Królową Mam – Maryję. Szczęść Boże.

3. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i starszych na godz. 17: 30 do uczestnictwa w tym tygodniu w ostatnich nabożeństwach majowych ze Mszą św. W DPS majówka o 14.30 i po niej Msza Święta. Ostatnie nabożeństwo majowe w piątek z procesją wokół kościoła. W sobotę po Mszy św. wieczornej pierwsze nabożeństwo do Serca Jezusowego.

4. W środę po Mszy św. spotkanie dla dzieci z kl. 4 przed ich rocznicą I Komunii św.

5. W sobotę pierwszą miesiąca o godz. 8:00 Msza św. wynagradzająca Sercu Maryi ze zmianką tajemnic różańcowych. Do chorych z komunią św. udamy się wyjątkowo w sobotę od godz. 15: 00 . Chorych prosimy zgłosić w zakrystii do piątku.

6. Dziękuję mieszkańcom z ul. Księżnej Ogińskiej, Kasztanowa, Słoneczna, Spokojna, za troskę o świątynie. W sobotę proszę o troskę o nasza świątynię mieszkańców z ul. Dębowa i Rolna.

7. Prasa katolicka: Tygodnik: IDZIEMY - Jak naprawić szkołę; Piosenka dla moich dzieci; Co nowego w Medjugorie? ; GOŚĆ NIEDZIELNY – O matkach Świętych; Rozmowa z Ireną Santor o życiu i piosenkach ŹRÓDŁO – O procesji św. Stanisława; O Drodze Miłosierdzia; Miesięcznik NASZA ARKA – Serce Jezusa dobroci i miłości pełne; Jest również najnowszy nr ECHO CHEŁMKA.

8. Dzisiaj odbywają się naszej Ojczyźnie wybory do Parlamentu Europejskiego. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii Europejskiej. I na nas spoczywa odpowiedzialność za ten moment historii w głosowaniu zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem.

9. Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia dla wszystkich. Szczęść Boże.