OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 03.02.2019 - 10.02.2019

1. 3 NIEDZIELA ZWYKŁA w ciągu roku

Bycie chrześcijaninem wiąże się z udziałem w misji prorockiej Chrystusa. Każdy z nas w momencie chrztu został wezwany i uzdolniony do tego, by postrzegać świat i swoje życie w perspektywie wiary. Mamy dzielić się tym z innymi. To zadanie wymagające miłości cierpliwej i potrafiącej znosić sprzeciw i odrzucenie. Bóg daje nam światło i siłę, byśmy mogli iść drogą wiary.

2. Dziękuję P. Sołtysowi, Radzie Sołeckiej, P. Burmistrzowi Gminy Chełmek i Radnym Gminy z Bobrka, sponsorom oraz wszystkim dzięki którym udało się zorganizować i przeżyć Dzień Seniora w naszej parafii w sobotę 2 lutego w Domu Ludowym..

3. W środę po mszy św. spotkanie rodziców dzieci kl. 4.

4. Dziękuję mieszkańcom z ul. Parkowa, nr 3 1 do 60, za troskę o świątynie, a w sobotę proszę mieszkańców ul. Parkowa od nr 60 do końca.

5. Prasa katolicka: ŹRÓDŁO: - O refleksjach księży z różnych stron polski o kolędzie; O łasce i darze powołania zakonnego; DROGA – dla młodzieży do bierzmowania – o samookaleczeniach i depresji; GOŚĆ NIEDZIELNY – a w nim: Albo się pojednamy albo pozabijamy; jak nauczyć dziecko tabliczki mnożenia; Jaką rolę odgrywa muzyka w rozwoju człowieka; obrazek z modlitwą rodziców za dzieci.

6. Dobrej niedzieli i tygodnia życzę wszystkim parafianom, a szczególnie solenizantom.