OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.12.2018 - 16.12.2018

1. 2 NIEDZIELA ADWENTU

Oczekiwanie wiąże się z tęsknotą, a także z nadzieją. Bóg jest „już teraz” – we Mszy świętej, na którą przychodzimy, w sakramentach, które przyjmujemy, w świecie, w którym żyjemy. Eucharystia jest przygotowaniem, jest duchowym pokarmem na dziś i na drogę, na „ już teraz” i na oczekiwanie. Niech pomocą będzie dzisiejsza adoracja.

2. Zapraszam do uczestnictwa we mszach świętych roratnich. W tym tygodniu Roraty: Poniedziałek, środa i piątek o 17:30. We wtorek i czwartek o 6:45, w sobotę o 8:00

Msza św. wieczorna w sobotę o 17: 30 jest już z 3 niedzieli Adwentu.

3. Po mszach można nabyć świece CARITAS oraz opłatki na stół wigilijny u Pań z Zespołu Charytatywnego. W przedsionku kościoła jest wystawiony kosz na trwałe produkty dla przygotowania paczek na święta. Paczki można przynosić przychodząc do kościoła na msze św. roratnie lub w przyszłą niedzielę. W dzisiejszą niedzielę składka gospodarcza do kopert. Jak na pewno zostało zauważone – została wyzłocona aureola w wizerunku św. Jana Pawła II oraz wyzłocone aureole u pozostałych świętych. Koszt postawienia rusztowania wyniósł 2500 zł., wyzłocenie 1500 zł. Wcześniej zostało odnowione drugie tabernakulum – koszt 3000 zł. Wywóz śmieci z cmentarza w okresie listopada wyniósł 9500 zł. Składka z mszy Barbórkowej wyniosła 951 zł. Serdecznie dziękuję za ofiarność górnikom i za wszelkie ofiary.

4. Dziękuję za troskę o świątynię mieszkańcom ul. Kolista nr 1- 30.

W sobotę na godz. 9: 00 proszę mieszkańców ul. Kolista nr 31 do końca.

5. Informuję już, że spowiedź świąteczna będzie w parafii:

  • Gromiec w piątek 21 grudnia od 16:00 – 18:00;
  • Gorzów w sobotę 22 grudnia od 9:00 – 12:00;
  • Bobrek w sobotę 22 grudnia od 14:00 – 17:30.

6. Zapraszam do nabycia i lektury prasy katolickiej: Źródło: - O obdarowywaniu; Gość Niedzielny: Co to znaczy, że Maryja jest czysta wśród skalanych; Adwentowe zamyślenia – z Duchem Twoim;

7. Z naszej wspólnoty odeszła do wieczności + Emilia Łozińska, oraz + Sylwester Wilczak, którego pogrzeb jest we wtorek o 13: 30, oraz + Stanisław Walerowicz. Którego pogrzeb jest w środę o 13: 30 O mój Jezu, a nasz Panie...

8. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże.