OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30.09.2018 - 07.10.2018

1. 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

Boże widzenie rzeczywistości po raz kolejny okazuje się inne niż ludzkie.

W dzisiejszych czytaniach, jak słyszeliśmy, wartości tak oczywiste jak bogactwo i zdrowie obracają się przeciw człowiekowi, a Duch Święty swobodnie działa poza granicami, które chcieliby Mu wyznaczyć pobożni skądinąd ludzie. Przed ewangelią wyznaliśmy dziś, że słowo Boże jest prawdą. Jednak ta prawda, nawet gdy nas zawstydza lub dziwi, nigdy nie jest skierowana przeciwko nam – o ile szczerze chcemy iść za Jezusem i otwierać serca na Jego miłość, która daje nam się w Eucharystii. Trzeba zawsze się na nią otwierać i nią żyć na co dzień. Trzeba pokonywać siebie, swoją małostkowość, swoje ograniczenia. Iść w wzwyż, do przodu.

2. Dziś po mszy o 11: 00 spotkanie rodziców i młodzieży z kl. 8 , III Gim i pierwszej szkół średnich w związku z sakramentem bierzmowania. Próba wspólna w sobotę 6 października o 11: 00.

Spotkania w tygodniu dla kandydatów do bierzmowania:

  • w środę o 17: 30 - kl. 8 ;
  • W piątek o 17: 30 - kl. III Gim.

Klasa 7 spotkania będzie miała po wizytacji biskupa.

3. Od jutra przez cały październik Msza św. i różaniec o godz. 17: 30. W niedzielę różaniec o 16: 00 potem Msza św. W czasie nabożeństw różańcowych modlimy się szczególnie za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, za zbliżającą się wizytację biskupa, dzieci i młodzież o katolickie wychowanie, za Synod o Młodzieży, za chorych, misje, o pokój na świecie, a w ostatnim tygodniu za zmarłych z naszych rodzin przed dniem Wszystkich Świętych i dniem Zadusznym. Bardzo proszę o liczny udział we Mszy i nabożeństwach nie tylko starszych, ale rodziców wraz dziećmi i młodzieżą, młodzież szkół średnich i pracującą.

Jest gorąca prośba by dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum była co najmniej trzy razy na różańcu w tygodniu np:

  • w poniedziałek, środę i piątek - kl. 0 – 4;
  • we wtorek, czwartek i sobotę kl. 5 – 8 i Gim.

4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca i pierwsza sobota. Każdego dnia o 17: 00 będzie okazja do spowiedzi, nie odkładać na ostatnią chwile w piątek. W sobotę o godz. 9:00 udamy się do chorych. Zgłosić ich w zakrystii do piątku. W tą sobotę o godz. 17: 00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja w ramach Jubileuszowej Nowenny przed 100 – leciem Niepodległości, o 17: 30 Różaniec , zakończenie adoracji i Msza święta. Adorację i różaniec prowadzą Róże Różańcowe.

5. W domu zakonnym Sióstr Szarytek z dniem 1 października zachodzą zmiany personalne: Siostra Przełożona Elżbieta Tokarczyk przechodzi do Żywca do pracy w DPS, s. Anna Kaczmarczyk do Krakowa do pracy w Domu Dziecka . Na ich miejsce przychodzi z Krakowa s. Irena Łyszczaasz jako przełożona domu w DPS oraz s. Aleksandra Tokarska na miejsce s. Anny. Odchodzącym siostrom serdecznie dziękujemy za pracę w naszej społeczności parafialnej i DPS i życzymy dalszych sukcesów w pracy apostolskiej tam gdzie ich Pan posyła. A nowym siostrom, dobrego zaklimatyzowania się u nas i błogosławieństwa Bożego na nowym odcinku służby Bogu w drugim człowieku według wskazań założycieli Zgromadzenia.

6. Dziękuję za troskę o świątynię mieszkańcom ul. Długiej od nr 1 - 30. W sobotę na godz. 9: 00 proszę o troskę o naszą świątynię mieszkańców ul. Długiej od nr 31 - 55 .

7. Zapraszam do nabycia i lektury prasy katolickiej: Jest bezpłatne czasopismo DOBRE NOWINY poświęcone między innymi 40 rocznicy wyboru Polaka na Papieża.; Gość Niedzielny, a w nim: O wizycie papieża Franciszka na Litwie; O św. Teresie z Lisieux, która pokazała, jak wspinać się do nieba; O diecie dla seniora;

8. Z naszej wspólnoty parafialnej Pan w tym tygodniu powołał do domu Ojca + Stanisławę Leśniak. Dobry Jezu a nasz Panie……

9. Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.