OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.04.2018 - 06.05.2018

1. 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Eucharystia jest źródłem dla naszego życia. Bez niej umieramy, stajemy się pustym naczyniem. Dzięki niej Chrystus żyje w nas, a my w Nim, czerpiąc z Niego wszystko to, co daje życie. W niej stajemy się – jak śpiewamy w refrenie psalmu – częścią wielkiego zgromadzenia, czyli Kościoła. Wraz z braćmi i siostrami możemy wielbić Boga, składać mu dziękczynienie. To uwielbienie rozszerza nasze serca, otwiera oczy, sprawia, że łaska Boża wypełnia nas. Dla trwających w Jezusie, to, co niemożliwe, staje się realne.

2. Ks. Proboszcz z Gorzowa – ks. Stanisław Rapacz w imieniu swojej wspólnoty parafialnej składa nam podziękowanie za modlitwę i ofiarności w ubiegłą niedzielę, która wyniosła 3456 zł, na wsparcie budowy kościoła w Gorzowie.

3. Jutro rozpoczynamy pierwsze nabożeństwo majowe ku czci NMP z procesją po Mszy św. o 17: 30 wokół kościoła. Przez cały maj msze św. z majówką o 17: 30. W czasie nabożeństw modlimy się za Ojca św., za dzieci przystępujące do I Komunii, za kościół w Polsce, o pokój na świecie, o powołania kapłańskie i zakonne, o dobre urodzaje. Zapraszam do licznego udziału w nabożeństwach dzieci i młodzież, jak również o śpiewanie majówek wspólnotowo przy kapliczkach czy krzyżach.

4. W poniedziałek i piątek po Mszy św. i majówce próba dla dzieci z kl. 3 przed I Komunią św. natomiast dzieci z kl. 4 będą miały próbę przed swoją rocznicą w sobotę po Mszy św.

5. W czwartek uroczystość N M P Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę. Suma o 11: 00 z udziałem Strażaków z racji ich święta patrona św. Floriana.

6. W piątek pierwszy miesiąca spowiedź od godz. 17: 00. W sobotę od godz. 9: 00 udamy się do chorych z komunią św. zgłosić chorych w zakrystii do piątku. W sobotę pierwszą miesiąca nabożeństwo majowe ze zmianką tajemnic różańcowych o 17: 00 i po nim Msza .

7. Dziękuję mieszkańcom z ul. Akacjowa nr od 1 – 35 za troskę o naszą świątynię. W sobotę na godz. 9: 00 proszę mieszkańców z ul. Akacjowa nr od 36 do końca.

8. Zapraszam do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego, a w nim: o błogosławionej pielęgniarce; O teologii ciała; o nauczaniu religii;

9. Życzymy wszystkim dobrego majowego tygodnia.

10. Arcybiskup Metropolita Krakowski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych wszystkim wiernym przebywającym w granicach Archidiecezji Krakowskiej w piątek dnia 4 maja 2018 roku. Wszystkich korzystających z tej dyspensy zachęca się do podjęcia innych form aktów pokutnych, a zwłaszcza czynów miłosierdzia chrześcijańskiego.