OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11.03.2018 - 18.03.2018.

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 17: 00. i na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 15:30

Składka zbierana podczas Gorzkich Żali przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu.

2. Rekolekcje parafialne odbędą się w dniach od 15 – 18 marca. Spowiedź w trakcie rekolekcji będzie w sobotę 17 marca od 9:15 do 12:00. Będzie to jednocześnie spowiedź świąteczna. Program i szczegółowe informacje dotyczące rekolekcji znajdują się w gablocie i na stronie internetowej parafii.

Spowiedź w Gromcu 12 marca, a w Gorzowie 22 marca w godz. 15:00 – 18:00

3. Ks. proboszcz dziękuje mieszkańcom z ul. Kwiatowej od nr 1 do końca, za troskę o naszą świątynię.

W sobotę na godz. 9: 00 zaprasza i powierza troskę o nasz kościół mieszkańcom z ul. Lipowej.

4. Po Mszach św. panie z Zespołu Charytatywnego rozprowadzają baranki wielkanocne Caritas. Parafia przekazuje 7 zł. od baranka do Caritas. Pozostała ofiara przeznaczona będzie na działalność charytatywną w naszej parafii.

5. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy religijnej: Źródło; Gość Niedzielny.

6. Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i całego tygodnia.