OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14.01.2017 - 21.01.2018

1. 2 NIEDZIELA ZWYKŁA

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której uczestniczymy przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim  oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w Tajemnicy Wcielenia. Dzisiejsza niedziela jest 104 Międzynarodowym Dniem Migranta i Uchodźcy. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy z różnych przyczyn musieli opuścić swoje domy rodzinne i zmuszeni do tułaczki po świecie, aby nie byli pozbawieni środków do życia i nadziei na lepsze jutro.

2. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy otwarli swe domy na wspólną modlitwę i błogosławieństwo Boże na Nowy Rok podczas wizyty duszpasterskiej czyli kolędy. Gdyby ktoś chciał jeszcze spotkać się z kapłanem, porozmawiać czy wspólnie pomodlić się w domu to serdecznie zapraszam aby zgłosić się i umówić na jakiś dowolny termin.

3. Dziękuję wszystkim mieszkańcom z ul. Starowiejska od nr 1 do 23, za troskę o naszą świątynię. W sobotę na godz. 9; 00 zapraszam i powierzam troskę o nasz kościół mieszkańcom z ul. Starowiejska od nr 24 do końca i ul. Głogowa.

4. Zachęcam do nabycia prasy religijnej, a szczególnie Gościa Niedzielnego: w nim – Święty Stanisław Kostka jest nie tylko patronem młodzieży, ale i Polski; O tym jak następca tronu Arabii Saudyjskiej zakupił obraz „ Zbawiciel świata”; O pielgrzymce Papieża do Chile i Peru;

5. Ze wspólnoty DPS odszedł do Domu Ojca + Janusz Urbanowicz. Pogrzeb jego będzie w poniedziałek w Krakowie. Dobry Jezu a nasz Panie...

6. ZAPROSZENIE: Sołtys, Rada Sołecka i Radni Bobrka serdecznie zapraszają na uroczyste spotkanie opłatkowe osób starszych i samotnych – Dzień Seniora – które odbędzie się w niedzielę 14 stycznia o godz. 15: 00 w Domu Ludowym w Bobrku, ul. Nadwiślańska 150.

7. Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i całego tygodnia.