OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 VI 2017r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...”. Ile razy świadomie i pobożnie czynimy znak krzyża w imię trzech Osób Boskich, wyznajemy wiarę w Trójcę. Ten gest sprawia, że myślimy o Ojcu, wzywamy Syna i pozdrawiamy Ducha Świętego, żeby wejść w ten sposób w nową rzeczywistość, gdzie "ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce nie zdołało pojąć, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują" (l Kor 2,9).

W naszej wspólnocie parafialnej jest to dzień dorocznego odpustu. Każdy, kto tego dnia będzie się modlił się w naszej świątyni parafialnej, pod zwykłymi warunkami dostąpi łaski odpustu zupełnego. Także dziś - w archidiecezji krakowskiej kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

W czwartek, 15 czerwca, uczestniczyć będziemy w kolejnej niepojętej tajemnicy na­szej wiary. Jest nią uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiej wiary. Realizuje się ona podczas każdej Mszy Świętej. W tym jednak dniu chcemy tę prawdę jeszcze bardziej przeżyć i zamanifestować ją całemu światu przez pro­cesję teoforyczną do czterech ołtarzy. Dziękując Bogu za bezcenny dar Eucharystii, upraszać będziemy potrzebne błogosławieństwo światu, Kościołowi, parafii i nam samym.

Pójdziemy ul. Ks. Ogińskiej do Caritasu, gdzie tradycyjnie proszę, aby ołtarz przygotowały Siostry. Następnie ul. Kasztanowa do Czworaków, gdzie ołtarz przygotowują mieszkańcy Bobrka Górnego, następnie ul. Nadwiślańską do kapliczki Matki Bożej, ten ołtarz przygotowują mieszkańcy Bobrka Dolnego. Ostatni ołtarz będzie przy bramie kościelnej, tradycyjnie przygotowany przez mieszkańców Podkomorka. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów jak i pierwszokomunijne w strojach do udziału w procesji. Przypominamy, że w Uroczystość Bożego Ciała nie wystarczy być tylko na procesji, lecz należy uczestniczyć we Mszy św. gdyż jest to święto obowiązujące w sumieniu.

Po Mszy św. o godz. 11.oo wyruszy uroczysta procesja. Tradycyjnie, składka z tego dnia przeznaczona jest na budownictwo sakralne. W oktawie Bożego Ciała uczestniczyć będziemy w procesjach wokół koś­cioła. Już dziś proszę o liczny udział.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), prezbiter i doktor Kościoła, do którego tak chętnie zwracamy się w różnych potrzebach (wspomnienie obowiązkowe);
  • 14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau (wspomnienie obowiązkowe);
  • 17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb” (wspomnienie obowiązkowe).

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Nadwiślańskiej od nr 36. do 70. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Nadwiślańskiej od nr 71. do 95. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże!