OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 VI 2014r.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W dzisiejszą uroczystość, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!

Dziś zyskujemy po raz kolejny w ciągu roku liturgicznego odpust zupełny za pobożne odśpiewanie hymnu: O Stworzycielu Duchu, przyjdź (EI 26,1).

Z inicjatywy metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Święto Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.

Jutro, w poniedziałek, 5 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Porządek Mszy św. - niedzielny.

W przyszłą niedzielę, 11 czerwca, obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. W naszej wspólnocie parafialnej to uroczystość odpustowa. Każdy, kto tego dnia będzie się modlił się w naszej świątyni parafialnej, pod zwykłymi warunkami dostąpi łaski odpustu zupełnego. O godz. 11.oo uroczysta suma odpustowa.

Po zakończeniu Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła. Proszę o uroczystą oprawę Mszy św. i całej procesji. Dzieci z zerówki, pierwszej i drugiej klasy i młodsze zapraszam do sypania kwiatów. Chorągwie i feretrony są wyrazem religijności każdej wspólnoty parafialnej i są pamięcią wiary poprzednich pokoleń. Proszę, aby zostały przygotowane i niesione w czasie tej uroczystej procesji. To święto naszej parafii! Zwracam się z prośbą do wszystkich o pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.

W piątek od godz. 9. sprzątanie i koszenie rowów i obejścia kościoła. Proszę o liczną pomoc. Zadbajmy także o cmentarz, który świadczy o naszej parafialnej wspólnocie.

Również w tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, w kalendarzu kościelnym będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Ma być to dzień szczególnej modlitwy całego Kościoła za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.

W czerwcu, codziennie po Mszy św. o godz. 17.30, w naszym kościele celebrujemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

W przyszłą niedzielę składka na dalsze prace w naszej parafii. Wszystkim rodzinom, które do tej pory przyczyniły się finansowo do odnowienia naszego kościoła i jego utrzymania, składam gorące, Bóg zapłać!

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Nadwiślańskiej od nr 1. do 35. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Nadwiślańskiej od nr 36. do 70. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!