OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 III 2017r.

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych, by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych i o pokój na świecie.

Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godzinie 17.oo odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godzinie 15.3o Gorzkie Żale. Do udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali, oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. Trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji naszych rodzin, parafii, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w naszych sercach, aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny promieniują żywą wiarą.

Dzisiejsza składka jest przeznaczona na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! Misją Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!’’ jest stworzenie żywej pamiątki Osoby i dzieł naszego Wielkiego Rodaka. Ma ono utrwalać i pogłębiać papieskie dziedzictwo oraz promować wartości, jakimi żył i których nauczał Jan Paweł II.

W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w swojej modlitwie, zwłaszcza o utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o opiekujących się chorymi i niedołężnymi, a także o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

W przyszłą niedzielę składka na dalsze prace w naszej parafii. Wszystkim rodzinom, które do tej pory przyczyniły się finansowo do odnowienia naszego kościoła i jego utrzymania, składam gorące: Bóg zapłać!

Przekazujemy wszystkim świętującym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne rocznice, najserdeczniejsze życzenia.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Parkowej od nr 71 do końca tej ulicy. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Kwiatowej. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!