OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 II 2017r.

8. NIEDZIELA ZWYKŁA

Dochodzimy do kolejnego okresu liturgicznego - Wielkiego Postu. Rozpoczniemy go w najbliższą środę, 1 marca, posypaniem głów popiołem. Obrzęd ten jest wyrazem gotowości do podjęcia pokuty. Msza św. w Środę Popielcową w porządku niedzielnym.

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone, co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Pozostałych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Z okazji Wielkiego Postu warto podjąć jakieś postanowienie.

Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu zaczniemy gromadzić się na nabożeństwach wielkopostnych. Droga krzyżowa w każdy piątek o godz. 17.oo. Gorzkie Żale w niedzielę rozpoczniemy od ucałowania relikwii Krzyża Świętego o godz. 15.3o. Bardzo prosimy o liczny udział w tych nabożeństwach.

W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak nienaprawione przez nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Odpust zupełny można uzyskać w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”, w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.

W Środę Popielcową rozpoczynamy także, Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Pamiętajmy, że pokuta jest owocem Bożej łaski i Bożego miłosierdzia (por. KKK nr 1432-1433). Wielki Post powinien być naznaczony jeszcze intensywniejszą współpracą z Bogiem, który jest Źródłem wszelkiego dobra i „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432). Już od dziś potraktujmy bardzo poważnie wymóg prawa kościelnego, który nakłada na nas w tym czasie obowiązek spowiedzi wielkanocnej.

Przed tym szczególnym czasem, w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczniemy 40-godzinne nabożeństwo.

W nadchodzącym tygodniu przypada także pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Chorych będziemy odwiedzać w piątek od godz. 9.oo. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.3o.

W poniedziałek, 15 maja, na Mszy św. o godz. 17.3o, J.E. Ks. bp. Damian Muskus, udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej wspólnoty parafialnej. Spotkanie z kandydatami w sobotę o godz. 8.30.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Parkowej od nr 36. do 70. do końca tej ulicy Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Parkowej od nr 71. do końca tej ulicy. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże!