OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 I 2017r.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W pierwszy dzień Nowego Roku 2017r. Kościół celebruje uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego Narodu wynika, ze Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w chwilach trudnych. Wpatrujmy się w Nią, bo Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia, zbawienia - Jezusa Chrystusa. Maryja od początku trwała przy danym Bogu słowie, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, by zbawienie ofiarowane każdemu z nas nie zostało zmarnowane.

Dziś także obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. Prośmy Boga, by uczynił z nas narzędzia swojego pokoju. W Nowym Roku Pańskim 2017 stańmy się „pokój czyniącymi”. Składka dzisiejszego dnia przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się źródłem życia Bożego w każdym z nas. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy w nowym roku wszelkiej pomyślności: zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń. Niech Bóg Wam w tym - 2017 roku - błogosławi i udziela swej mocy. Szczęść Boże!

W piątek, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana w naszej tradycji Świętem Trzech Króli. Uroczystość ta przypomina nam prawdę, że Bóg przyszedł na świat dla wszystkich i pragnie zbawienia każdego człowieka. Mędrcy podążający do Betlejem są reprezentantami narodów całej ziemi. Uczmy się od nich gorliwości i mądrości w szukaniu Boga. Prośmy o nowy zapał dla Kościoła w głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom.

Podczas Mszy św. poświęcimy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców; Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak Oni, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak, kreślony w czasie wizyty duszpasterskiej stanowi także, świadectwo naszej wiary.

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest także, dniem modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji. W to święto zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Już dziś gorąco polecam tę składkę życzliwości Parafian. Porządek Mszy św. niedzielny.

Po Mszy św. o godz. 16.3o w Uroczystość Objawienia Pańskiego, koncert kolęd, parafialnego zespołu muzycznego. Już dziś serdecznie zapraszamy.

W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Chorych będziemy odwiedzać w pierwszy czwartek od godz. 8.3o. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.oo.

W kolejną niedzielę, 8 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny obchód okresu Bożego Narodzenia. Może warto przypomnieć sobie datę i miejsce naszego chrztu, a może uświadomić sobie, że poprzez chrzest każdy z nas stał się nowym stworzeniem, przeznaczonym do nowego lepszego - świętego życia.

W tym tygodniu patronuje nam:

  • W poniedziałek, 2 stycznia, w liturgii wspominamy świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów żyjących w IV wieku i Doktorów Kościoła.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Kolistej. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Starowiejskiej od nr 1. do 23. do końca tej ulicy. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!