OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 XI 2016r.

33. Niedziela Zwykła

Z wolna zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada, to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem. Po każdej Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i akt poświęcenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Jeżeli będziemy w stanie łaski uświęcającej, możemy uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie tego aktu.

W przyszłą niedzielę zakończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Duchowo będziemy się łączyć z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

Dzisiaj, jak każdego roku w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz!

Corocznie Kościół organizuje zbiórkę do puszek i obejmuje pomocą setki tysięcy potrzebujących, nie tylko chrześcijan w Syrii, Iraku, Egipcie oraz w innych krajach. Polecamy tę dzisiejszą składkę do puszek ofiarności waszych serc.

Pragniemy przekazać słowa serdecznych życzeń dla wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym;
  • 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica; jest nazywana polską Marią Goretti, gdyż tak jak ona zginęła, broniąc swojej godności i czystości;
  • 19 XI – bł. Salomea (†1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza;

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Akacjowej od nr 1. do 35. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Akacjowej od nr 36. do koca tej ulicy. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!