OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 X 2016r.

30 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii.

Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu jest powołany do głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się to tego, aby wszyscy kierowali się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, że nieustannie mamy być solą dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary! Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiarę na składkę.

Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec, jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie w naszym kościele o godz. 17.3o gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich Parafian zapraszamy na tę szczególną modlitwę, zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

Wypominki za zmarłych tak całoroczne jak i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii oraz kancelarii parafialnej. Można zabrać gotowe kartki, na których wypisujemy czytelnie nazwiska i imiona.

Ponawiamy zaproszenie do całej wspólnoty parafialnej o liczny udział w kolejnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dniu 25 X o godz. 9.3o będzie odbiór i zakończenie zebranego sprzętu. Składowisko będzie na parkingu od strony plebanii.

W sobotę, od godz. 9.oo sprzątanie obejścia kościoła i cmentarza przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Bardzo proszę o liczną pomoc!

Więcej informacji w gablotce parafialnej; m.in. o ankietyzacji wśród mieszkańców domków jednorodzinnych Gminy Chełmek.

W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie:

  • 28 października - świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów Jezusa. Zapatrzeni w ich świadectwo, prośmy Boga o tak silną wiarę, jak była ich udziałem.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Długiej od nr 26. do 55. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Długiej od nr 56. do końca tej ulicy. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!