OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 9 X 2016r.

28 NIEDZIELA ZWYKŁA

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy kolejny Dzień Papieski. W ten sposób naród polski składa uznanie św. Janowi Pawłowi II, „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas miłości do drugiego człowieka i mądrości, solidarności, odwagi, pokory, stanowczości i wyrozumiałości…”. Dziś, a także w przyszłą niedzielę, 16 października – w dzień powołania Go na Stolicę Piotrową, Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę Papieża - Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

W dniu dzisiejszym swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Gorąco polecamy życzliwości Parafian, tę specjalną zbiórkę do puszek.

W piątek, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodzą swoje święto. To ich dzień - Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą.

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i smutku. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe „dziesiątki” wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. Nabożeństwo październikowe - codziennie po Mszy św. o godzinie 17.3o.

Zbliża się listopad, który jest miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych. Wielu porządkuje i ozdabia groby na cmentarzu. Przypominam, że na każdym cmentarzu obowiązują przepisy państwowe; co do rozkładu grobów, ich obejścia, wymiarów i terminów, po których można grób zlikwidować. Na naszym cmentarzu znajdziemy groby zaniedbane i które są nieopłacone już wiele lat. Zainteresowani powinni zgłosić się do końca roku w urzędzie parafialnym i określić, które groby są do likwidacji albo je opłacić. Wszelkie prace na cmentarzu mogą być prowadzone po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii parafialnej. Proszę już porządkować groby swoich najbliższych.

Wypominki za zmarłych tak całoroczne jak i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii oraz kancelarii parafialnej. Można zabrać gotowe kartki, na których wypisujemy czytelnie nazwiska i imiona.

Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w kolejnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dniu 25 X o godz. 9.3o będzie odbiór i zakończenie zebranego sprzętu. Składowisko będzie na parkingu od strony plebanii.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 11 X – św. Jan XXIII, „Papież Dobroci” bądź „Dobry Papież Jan”, który zwołał Sobór Watykański II; patron nuncjuszy apostolskich;
  • 13 X - bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, odnowiciel życia zakonnego pod zaborem rosyjskim; apostołując w konfesjonale, dał początek licznym zgromadzeniom bezhabitowym;
  • 15 X - Święta Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktor Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką;

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Polnej. Na obecny tydzień powierzam świątynię opiece rodzin z ul. Długiej od nr 1. do 25. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!