OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 IX 2016r.

25 NIEDZIELA ZWYKŁA

Przeżywamy dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która jest obchodzona, jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny element społecznej komunikacji. W tym roku hasłem wybranym przez Ojca Świętego jest: „Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie”.

Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też, jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.

Wczoraj odbyło się specjalne nabożeństwo dla seniorów i chorych z naszej parafii. Spowiedź, Namaszczenia Chorych, Eucharystia i spotkanie przy stole. Parafialna Grupa Caritas była współorganizatorem tego spotkania. Dziękuje za wszelką pomoc, przy jego zorganizowaniu.

I pamiętajmy, że chorzy są naszymi największymi pomocnikami, największymi sprzymierzeńcami. Ich pomoc nie jest widoczna na zewnątrz, do tego są niezdolni, ale ofiara, którą składają z cierpienia, modlitwa, która z tej ofiary płynie, więcej nam daje niż jakakolwiek ludzka pomoc czy aktywność. Bóg zapłać!

W drugą niedzielę miesiąca, w kopertach na dalsze prace w naszej parafii, została złożona ofiara w kwocie 7880 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!

Sołtys i Rada Sołecka, zapraszają 24 września na godz. 15.oo, do Domu Ludowego na zebranie wiejskie.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 21 IX - święty Mateusz, Apostoł i Ewangelista. Zanim Chrystus go powołał, był celnikiem w Kafarnaum. Apostołował w Palestynie wśród Żydów. Dla nich między 50 a 60 rokiem napisał księgę Ewangelii. Wskazywał, że to właśnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna Mesjaszem, że na Nim potwierdziły się starotestamentalne proroctwa i zapowiedzi;
  • 23 IX - św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, jeden z najbardziej znanych współczesnych świętych; naznaczony stygmatami włączającymi go również fizycznie w przeżywanie Męki Pańskiej, stał się wielkim duszpasterzem, spędzając długie godziny w konfesjonale; nie rozstawał się również nigdy z różańcem;
  • 25 IX - bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do Męki Pański, jak też wsławił się niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań (wspomnienie obowiązkowe).

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Lipowej od nr 1. do 50. Na obecny tydzień powierzam świątynię opiece rodzin z ul. Lipowej od nr 51. do końca tej ulicy. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!