OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 IX 2016r.

24 NIEDZIELA ZWYKŁA

W środę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.

W czwartek, 15 września, ponownie swoje serca kierujemy do Maryi. Tego dnia przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża stojąca pod krzyżem na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy krzyżu Jezusa Chrystusa, jako znaku naszego zbawienia. Wszyscy, a zwłaszcza chorzy i cierpiący, uczmy się od Niej łączyć własne cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Wtedy mają one wielki sens i są nieocenionym skarbem wielkiej modlitwy całego Kościoła.

W najbliższą sobotę specjalne nabożeństwo dla seniorów i chorych z naszej parafii. Od godz. 10.oo możliwość spowiedzi, a o godz. 10.3o Msza św. i zostanie udzielony sakrament Namaszczenia Chorych. Następnie zapraszamy do stołu na plebanię. Proszę o pomoc w dowiezieniu chorych na to spotkanie. Parafialna Grupa Caritas jest współorganizatorem tego spotkania.

Przyszła niedziela będzie naznaczona wieloma intencjami modlitewnymi. Będzie to trzecia niedziela września, która w naszej Ojczyźnie jest Dniem Środków Społecznego Przekazu. Rozpoczniemy też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz szósty już Tydzień Wychowania. Te dni będą okazją do szczególnej modlitwy za młode pokolenie Polaków, ich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i wszyscy jesteśmy zobowiązani do szczególnej troski o młode pokolenie.

Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Zachęcamy do odważnego rozglądania się, by poza nauką znaleźć właściwe miejsce. Jeszcze raz ponawiamy zaproszenie do służby ministranckiej, lektorskiej, zespołu muzycznego i innych grup, działających w naszej parafii. Zbiórka lektorów i ministrantów w środę po Mszy św. Młodzież gimnazjalną i szkoły średniej, w ramach zapisu i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zapraszamy w piątek na Mszę św. o godz. 17.3o.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 13 IX – św. Jan Chryzostom, gorliwy pasterz i wspaniały kaznodzieja; barwne językowo kazania przyniosły mu popularność; nadano mu przydomek „Złotousty”;
  • 16 IX – Święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku;

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Kwiatowej. Na obecny tydzień powierzam świątynię opiece rodzin z ul. Lipowej od nr 1. do 50. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!