OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 VIII 2016r.

22 NIEDZIELA ZWYKŁA

Kończy się czas wakacji i urlopów. Wracając, okażmy Panu Bogu wdzięczność za dni wytchnienia od pracy i codziennych zajęć, za możliwość regeneracji sił fizycznych i duchowego wzrostu. Przepraszajmy, jeśli zrobiliśmy sobie urlop również od Pana Boga i prośmy o błogosławieństwo na kolejny czas pracy i nauki.

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego w czwartek o godz. 8.oo. Posoborowe nauczanie Kościoła podkreśla znaczenia parafii, która jest ważnym środowiskiem, w którym rodzi się i wzrasta wiara i gdzie człowiek zdobyć może doświadczenie wiary (por. DOK 257). Również „nauczanie religii w szkole" jest miejscem przekazu orędzia chrześcijańskiego. Daje ono podstawy wartościom etycznym, mówi o przeznaczeniu człowieka. Zaś w dialogu z innymi przedmiotami "rozwija i uzupełnia działania wychowawcze szkoły" (por. DOK 73).

Z dniem 1. września rozpoczynamy modlitwę o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś, przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem” (z orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). Prośmy Chrystusa - Księcia Pokoju, aby dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a Ojczyzna nasza uniknęła okrucieństwa wojny i terroryzmu.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek miesiąca to kolejna okazja do sakramentu pokuty i Komunii Świętej wynagradzającej. Spowiedź od godz. 16.3o. Chorych z posługą sakramentalną będziemy odwiedzać w piątek od godz. 9.oo. W najbliższą niedzielę, jako pierwszą miesiąca, zmianka tajemnic różańcowych i różaniec wg intencji Ojca św. o godz. 8.oo.

Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie Archidiecezji Krakowskiej, ks. kard. Stanisław Dziwisz skierował z dniem 26 VIII 2016r. ks. mgr Janusza Kozioła, na funkcję wikariusza do naszej parafii i kapelana Domu Pomocy Społecznej. Witamy i życzymy ks. Januszowi wielu łask i błogosławieństwa Bożego na trud pełnienia nowych obowiązków. Ks. Krzysztofowi Ryszawemu dziękujemy za pracę w naszej parafii i życzymy w nowej, krakowskiej parafii, także wielu łask i błogosławieństwa Bożego.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 28 VIII – Święty Augustyn(354-430), syn Świętej Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągłe aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano go doktorem Kościoła;
  • 29 VIII – św. Jan Chrzciciel; ten, który wskazał Mesjasza, Baranka Bożego i który poprzedził Go również przez męczeństwo;
  • 1 IX – św. Bronisława (ok. 1200-1259), dziewica; jej krewnymi byli m.in. św. Jacek Odrowąż i bł. Czesław; na wszelkie dramatyczne wydarzenia w swoim życiu potrafiła patrzeć z wiarą i zaufaniem do Boga;
  • 3 IX – św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papież, wybitny teolog i reformator, doktor Kościoła; od jego imienia pochodzi nazwa śpiewu liturgicznego określanego jako „śpiew gregoriański”, który przez Sobór Watykański II został uznany za własny śpiew liturgii rzymskiej.


Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Parkowej od nr 36. do 70. Na obecny tydzień powierzam świątynię opiece rodzin z ul. Parkowej od nr 71 do końca tej ulicy. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!