OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 VIII 2016r.

18 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie dni przeżywaliśmy i przeżywamy w naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza Posłania pod przewodnictwem papieża i ogłoszenie nowego miejsca następnych Światowych Dni Młodzieży. Już dziś składam gorące podziękowanie za wielkie zaangażowanie i pomoc w przyjęciu pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży.

Jutro, przekroczymy progi sierpnia. To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i narodowej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.3o. Chorych będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną, w piątek od godz. 9.oo.

XXV Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej będzie gościła w naszej parafii w przyszłą niedzielę, 7 sierpnia, około godz. 9.3o. Proszę o pomoc w godnym przyjęciu pątników.

W pierwszą sobotę miesiąca będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego. Warto uświadomić sobie, że każda Eucharystia jest naszym wejściem na górę Przemienienia i kontemplacją Chrystusowego oblicza.

Obchodzącym w tym tygodniu swoje osobiste uroczystości, zwłaszcza urodziny i imieniny, przekazujemy zapewnienie o naszej życzliwości. Swoje pozdrowienia kierujemy do korzystających z wakacyjnego odpoczynku. Pomódlmy się także o życie wieczne dla ostatnio zmarłych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel zgromadzenia redemptorystów;
  • 4 sierpnia – św., Jan Maria Vianney, patron proboszczów, który przez swoją ascezę i gorliwą działalność duszpasterską odrodził duchowo i moralnie parafię w Ars, do której został posłany.

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Leśnej, Cichej i Spokojnej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię opiece rodzin z ul. Podkomorskiej od nr 1. do 15. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!