OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 VII 2016r.

16 NIEDZIELA ZWYKŁA

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem. Tak łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem świątyni, powiedzieć Bogu - nie! Wierzyć w Chrystusa, to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być solą dla współczesnego świata!

W sobotę, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, św. Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy.

Obchody Światowych Dni Młodzieży w Krakowie rozpoczną się we wtorek 26 lipca 2016 r. Wydarzenia centralne w Krakowie to serce Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymi z całego świata już od wtorku 26 lipca wspólnie będą przeżywać wielkie święto wiary. W czwartek dołączy do nich papież Franciszek. ŚDM zakończy Msza Posłania w niedzielę 31 lipca. Przygotowując się do tego wydarzenia, spotkanie z rodzinami, które przyjmują pielgrzymów w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszam w imieniu komitetu parafialnego ŚDM i swoim.

Jeśli ktoś miałby życzenie wspomóc finansowo przyjecie pielgrzymów na ŚDM, to w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek przed kościołem. Będziemy gościli młodzież z Portugalii, Brazylii, USA, grupa Lankijczyków (Sri Lanka). Sprzątanie obejścia kościoła, cmentarza, plebanii i koszenie w środę od godz. 9tej. Proszę o liczną pomoc nie tylko w przyjęciu pielgrzymów, ale także w przygotowaniu do ich przyjęcia. Bóg zapłać!

Dziś, przy kapliczce w Bobrku Górnym o godz. 15.oo, Msza św. w intencji: od gradobicia i zachowanie od wszelkich kataklizmów.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 20 VII - bł. Czesław, jeden z pierwszych polskich dominikanów, który zakonny habit otrzymał od samego założyciela zakonu;
  • 22 VII - Święta Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów, i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana;
  • 24 VII - Święta Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu Klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a kanonizował ją Jan Paweł II w 1999 roku;

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Starowiejskiej i Głogowej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię opiece rodzin z ul. Krakowskiej. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!