OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 VII 2016r.

14. NIEDZIELA ZWYKŁA

Przeżywamy dziś 14. niedzielę w ciągu roku, która zarazem jest pierwszą niedzielą lipca. Ewangelia opowiada o posłaniu 72 uczniów, którzy mają nieść pokój, dobro, radość i miłość. Dziś to my jesteśmy posyłani, aby przypominać światu, że trzeba nieustannie budować i troszczyć się o królestwo Boże. Zbliżają się dni, w czasie których z orędziem Bożego królestwa do naszej Ojczyzny przybędą młodzi z całego świata. Chciejmy, te wielkie rekolekcje dla młodych i dla wszystkich Polaków, otoczyć naszą modlitwą i otwartością naszych serc.

Niech trwające wakacje, zwłaszcza dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Każdego dnia pamiętajmy o osobistej modlitwie i częstym korzystaniu z sakramentu pojednania.

XXV Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej będzie gościła w naszej parafii w niedzielę, dn. 7 sierpnia, około godz. 9.3o. Z góry dziękują za okazaną pomoc i życzliwość. Już dziś proszę o pomoc w przyjęciu tej pielgrzymki.

Od 1. lipca porządek Mszy św. w tygodniu jest następujący: we wtorek i czwartek o godz.7.oo a w pozostałe dni tygodnia o godz.17.3o.

W przyszłą niedzielę składka na dalsze prace w naszej parafii. Wszystkim rodzinom, które do tej pory przyczyniły się finansowo do odnowienia naszego kościoła i jego utrzymania, składam gorące, Bóg zapłać!

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 3 VII − św. Tomasz Apostoł, należał do grona Apostołów; Pan Jezus nakazał mu włożyć ręce w swój bok i w miejsce gwoździ; wyznał wiarę w Zmartwychwstałego słowami; „Pan mój i Bóg mój”;
  • 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska, patronka dzieł misyjnych w Polsce; swoje talenty i zdolności poświęciła dziełu misyjnemu Kościoła, zwłaszcza dla rozkrzewiania wiary w Afryce;
  • 8 VII – św. Jan z Dukli, pustelnik, a później franciszkański kapłan, który zasłynął jako wybitny spowiednik i kaznodzieja.

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Kolistej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię opiece rodzin z ul. Starowiejskiej od nr 1. do 23. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!