OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 VI 2016r.

13. NIEDZIELA ZWYKŁA

Przed nami ostatnie nabożeństwa czerwcowe, podczas których uwielbiamy Boże Serce. Weźmy w nich udział, potwierdzając w ten sposób naszą miłość do Boga i gotowość wynagradzania za grzechy nie tylko nasze, ale i całego świata. We wtorek, zakończenie nabożeństw czerwcowych.

W środę, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartkowych modlitwach dziękujmy za dar Eucharystii i prośmy o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne.

Spowiedź w piątek od godz. 16.3o. Chorych będę odwiedzał z posługą sakramentalną, w piątek od godz. 9.oo. W pierwszą sobotę prośmy o oparcie dla naszej wiary, przez Niepokalane Serce Maryi.

Od 1. lipca porządek Mszy św. w tygodniu jest następujący: we wtorek i czwartek o godz. 7.oo a w pozostałe dni tygodnia o godz.17.3o.

Na zakończenie flisu; w 85. rocznicę wodowania statku „Katowice”, pamięci wszystkich, którzy pływali po Przemszy i Wiśle ok. godz. 16.oo, Msza św. przy kapliczce za wałami. Serdecznie zapraszamy.

Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie życzymy udanego, radosnego wypoczynku, ale też przypominamy, że nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy się manifestować naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 28 VI – św. Ireneusz z Lyonu, biskup i męczennik, który odegrał ważną i wybitną rolę w dziejach Kościoła, bo dzięki jego dziełu Adversus hæreses możemy poznać błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo, oraz wykład autentycznej wiary;
  • 29 VI – święci Apostołowie Piotr i Paweł nazywani dla podkreślenia ich wyjątkowych zasług dla Kościoła "Książętami Apostołów".

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Kolistej od nr 1. do 30. Na obecny tydzień powierzamy świątynię opiece rodzin z ul. Kolistej od nr 31 do końca tej ulicy. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!