OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 VI 2016r.

11 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dobiegamy połowy czerwca, miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy siebie: na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego albo Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłagania. On codziennie na nas czeka podczas każdej Mszy Świętej i czerwcowego nabożeństwa. Możliwości mamy wiele i tylko od nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam zadany, abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także innym dojść do świętości.

Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w dekanacie Libiąż odbędzie się w dniach od 16 do 17 czerwca. W naszej Parafii nawiedzenie symboli Światowych Dni Młodzieży: drewnianego Krzyża, nazwanego przez Ojca Świętego Jana Pawła II „Krzyżem Światowych Dni Młodzieży", oraz Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani - Wybawicielki Ludu Rzymskiego będzie w DPS w piątek od godz. 9.30 do 10.15. Serdecznie zapraszamy.

Diecezja, która gości pielgrzymów z całego świata podczas ŚDM bierze udział w tym święcie młodych w sposób szczególny. Z jednej strony – zaprasza młodych, przygotowuje wydarzenie i gości rzesze ludzi, a z drugiej – jak wszyscy uczestnicy ŚDM –  bierze czynny udział we wszystkich wydarzeniach. W związku z tym – mieszkańcy Archidiecezji Krakowskiej również powinni się zarejestrować! Dzięki temu, możliwe będzie dobre i bezpieczne przeżycie wszystkich wydarzeń. W naszej parafii rozpoczynamy zapisy dla osób, które chcą wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Wyjazd będzie obejmował Czuwanie i Msze Św. na zakończenie (30 - 31.07), koszt 150 zł. Przy zapisie wymagane są następujące dane: Nazwisko i imię, imię ojca, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, e-mail. Zapisy trwają do 26 czerwca.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 13 VI - św. Antoni z Padwy, choć w ludowej tradycji czczony jest jako patron rzeczy znalezionych, to jest on jednym z najważniejszych świętych franciszkańskich i jednym z najwybitniejszych kaznodziejów średniowiecznych;
  • 14 VI - bł. Michał Kozal, gorliwy duszpasterz i przewodnik seminarzystów, który do końca swoich dni niósł duchowną posługę współwięźniom w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Dachau;
  • 15 VI - bł. Jolanta, wzorowa żona i matka, fundatorka wielu franciszkańskich klasztorów, w końcu przykładna klaryska z Sącza i Gniezna, która zmarła w opinii świętości, a jej grób szybko stał się celem pielgrzymek;
  • 17 VI - św. Brat Albert Chmielowski, który w krakowskim nędzarzu zobaczył przede wszystkim potrzebującego człowieka.

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Nadwiślańskiej od nr 61. do 90. Na obecny tydzień powierzamy świątynię opiece rodzin z ul. Nadwiślańskiej od nr 91. do końca tej ulicy. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!