OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 V 2016r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Dzisiaj, 26 maja, uczestniczymy w kolejnej niepojętej tajemnicy na­szej wiary. Jest nią uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiej wiary. Realizuje się ona podczas każdej Mszy Świętej.

Dzisiejszego dnia chcemy tę prawdę jeszcze bardziej przeżyć i zamanifestować ją całemu światu, przez pro­cesję eucharystyczną do czterech ołtarzy. Dziękując Bogu za bezcenny dar Eucharystii, upraszać będziemy potrzebne błogosławieństwo światu, Kościołowi, parafii i nam samym.

Pójdziemy ul. Ks. Ogińskiej do Caritasu, gdzie tradycyjnie ołtarz przygotowały Siostry. Następnie ul. Kasztanowa do Czworaków, gdzie ołtarz został przygotowany przez mieszkańców Bobrka Górnego, następnie ul. Nadwiślańską do kapliczki M. Bożej - ten ołtarz przygotowali mieszkańcy Bobrka Dolnego. Ostatni ołtarz jest przy bramie kościelnej i przygotowany został przez mieszkańców ul. Leśnej i Podkomorskiej. Za trud włożony w przygotowanie tych ołtarzy, bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać! Przypominamy, że w Uroczystość Bożego Ciała nie wystarczy być tylko na procesji, lecz należy uczestniczyć we Mszy św. gdyż jest to święto obowiązujące w sumieniu.

Eucharystyczny Chrystus pragnie być obecny w naszym życiu nie tylko od święta, lecz, na co dzień. Bądźmy w tym szczególnym dniu w stanie łaski uświęcającej. W dzisiejszą uroczystość - porządek nabożeństw świąteczny. Po Mszy św. o godz. 11.oo wyruszy uroczysta procesja. O godz. 16.3o – ostatnia Msza św. dzisiejszej uroczystości. Za pobożny udział w dzisiejszej procesji zyskujemy odpust zupełny.

Tradycyjnie, składka z tego dnia przeznaczona jest na budownictwo sakralne. W oktawie Bożego Ciała uczestniczyć będziemy w procesjach wokół koś­cioła. Zapraszam dzieci do sypania kwiatów do udziału nie tylko w dzisiejszej procesji teoforycznej, ale także przez całą oktawę Bożego Ciała. Proszę o liczny udział.

W tym roku uroczystość Bożego Ciała zbiega się z Dniem Matki. Z tej okazji nie tylko składajmy życzenia i podarunki naszym mamom, ale polecajmy je Bogu w modlitwie, prosząc dla nich o wszystkie potrzebne im łaski, by mogły dobrze wypełniać swoją misję. A dla tych, które już Pan powołał do wspólnoty ze sobą w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego chwałę na wieki.

Na ten szczególny czas; wszystkim życzymy wielu łask i błogosławieństwa Bożego!

Szczęść Boże!