OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 V 2016r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Ile razy świadomie i pobożnie czynimy znak krzyża w imię trzech Osób Boskich, wyznajemy wiarę w Trójcę. Ten gest sprawia, że myślimy o Ojcu, wzywamy Syna i pozdrawiamy Ducha Świętego, żeby wejść w ten sposób w nową rzeczywistość, gdzie "ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce nie zdołało pojąć, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują" (l Kor 2,9).

W naszej wspólnocie parafialnej jest to dzień dorocznego odpustu. Każdy, kto tego dnia będzie się modlił się w naszej świątyni parafialnej, pod zwykłymi warunkami dostąpi łaski odpustu zupełnego. O godz. 11.oo uroczysta suma odpustowa. Po zakończeniu Mszy św. uroczysta procesja eucharystyczna wokół kościoła. Dziś w archidiecezji krakowskiej kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

W czwartek, 26 maja, uczestniczyć będziemy w kolejnej niepojętej tajemnicy na­szej wiary. Jest nią uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiej wiary. Realizuje się ona podczas każdej Mszy Świętej. W tym jednak dniu chcemy tę prawdę jeszcze bardziej przeżyć i zamanifestować ją całemu światu przez pro­cesję teoforyczną do czterech ołtarzy. Dziękując Bogu za bezcenny dar Eucharystii, upraszać będziemy potrzebne błogosławieństwo światu, Kościołowi, parafii i nam samym.

Po Mszy św. o godz. 11.oo wyruszy uroczysta procesja. Pójdziemy ul. Ks. Ogińskiej do Caritasu, gdzie tradycyjnie proszę, aby ołtarz przygotowały Siostry. Następnie ul. Kasztanową do Czworaków, gdzie ołtarz przygotowują mieszkańcy Bobrka Górnego, następnie ul. Nadwiślańską do kapliczki Matki Bożej, ten ołtarz przygotowują mieszkańcy Bobrka Dolnego. Ostatni ołtarz będzie przy bramie kościelnej. O przygotowanie tego ołtarza proszę mieszkańców ul. Leśnej i Podkomorka. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów jak i pierwszokomunijne w strojach do udziału w procesji. Przypominamy, że w Uroczystość Bożego Ciała nie wystarczy być tylko na procesji, lecz należy uczestniczyć we Mszy św. gdyż jest to święto obowiązujące w sumieniu.

Eucharystyczny Chrystus pragnie być obecny w naszym życiu nie tylko od święta, lecz, na co dzień. Bądźmy w tym szczególnym dniu w stanie łaski uświęcającej. Tradycyjnie, składka z tego dnia przeznaczona jest na budownictwo sakralne. W oktawie Bożego Ciała uczestniczyć będziemy w procesjach wokół kościoła. Już dziś proszę o liczny udział.

W tym roku uroczystość Bożego Ciała zbiega się z Dniem Matki. Z tej okazji nie tylko składajmy życzenia i podarunki naszym mamom, ale polecajmy je Bogu w modlitwie, prosząc dla nich o wszystkie potrzebne im łaski, by mogły dobrze wypełniać swoją misję. A dla tych, które już Pan powołał do wspólnoty ze sobą w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego chwałę na wieki.

W tym tygodniu patronuje nam:

  • 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter; jest nazywany „apostołem Rzymu”; wprowadził zupełnie nowe formy duszpasterstwa polegające na gromadzeniu w tzw. oratoriach ludzi z różnych stanów, by rozmawiać z nimi na tematy wiary, jak też aktualnych wydarzeń; od niego wywodzą się oratorianie (Filipini);

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Akacjowej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię opiece rodzin z ul. Nadwiślańskiej od nr 1. do 30. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!