OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 V 2016r.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W dzisiejszą uroczystość, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!

Dziś zyskujemy po raz kolejny w ciągu roku liturgicznego odpust zupełny za pobożne odśpiewanie hymnu: O Stworzycielu Duchu, przyjdź (EI 26,1).

Jutro, w poniedziałek, 16 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Porządek Mszy św. - niedzielny.

W przyszłą niedzielę, 22 maja, obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. W naszej wspólnocie parafialnej to uroczystość odpustowa. Każdy, kto tego dnia będzie się modlił się w naszej świątyni parafialnej, pod zwykłymi warunkami dostąpi łaski odpustu zupełnego. Sumę odpustową odprawi ks. Stanisław Maślanka, kończąc obchody jubileuszu swojego 50-lecia kapłaństwa.

Po zakończeniu Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła. Proszę o uroczystą oprawę Mszy św. i całej procesji. Dzieci z zerówki, pierwszej i drugiej klasy i młodsze zapraszam do sypania kwiatów. Chorągwie i feretrony są wyrazem religijności każdej wspólnoty parafialnej i są pamięcią wiary poprzednich pokoleń. Proszę, aby zostały przygotowane i niesione w czasie tej uroczystej procesji. To święto naszej parafii! Zwracam się z prośbą do wszystkich o pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.

Rodzice dzieci pierwszokomunijnych złożyli ofiarę w kwocie 500 zł., na przyjecie pielgrzymów ŚDM. Bóg zapłać!

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 16 V – św. Andrzej Bobola, jezuicki kapłan, wspaniały duszpasterz, gorliwy kaznodzieja i spowiednik, którego życie jaśniało blaskiem prawdziwej wiary, dla której złożył swoje życie w ofierze; patron naszej Ojczyzny.

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Akacjowej od nr 1. do 35. Na obecny tydzień powierzamy świątynię opiece rodzin z ul. Akacjowej od nr 36 do końca tej ulicy. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!