OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10 IV 2016r.

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

„Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (por. Dz 19, 5). Pod takim hasłem w dniach 10 do16 kwietnia 2016 br. Kościół w Polsce przeżywa VIII Tydzień Biblijny. Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, aby umacniać naszą wiarę.

Nie zapominajmy też, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powodu naszych słabości, do ciągłego powstawania, powracania, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra w trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy, raz powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się „błogosławioną winą”! Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze jest stosowny czas na spowiedź świętą i Komunię wielkanocną.

Dziś w sposób szczególny módlmy się też: w intencji Ojczyzny o jedność i pojednanie w naszym narodzie oraz w intencji 96 ofiar lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem i za pomordowanych z rąk hitlerowskiego i sowieckiego okupanta.

W tym tygodniu, w dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.

Zapraszamy na wspólne pielgrzymowanie do Sanktuarium św. Jana Pawła II do Łagiewnik i uczestnictwa w modlitwie w dniu 22 IV br. Msza św. rozpoczyna się o godz. 17.oo w Kościele Górnym. Po Mszy św. wyruszy Procesja światła z relikwiami św. Jana Pawła II. Po zakończeniu uroczystości przejście przez Bramę Miłosierdzia, aby zyskać odpust jubileuszowy i oddamy cześć relikwiom św. Janowi Pawłowi II. Wyjazd o godz.15.oo. Zapisy w zakrystii. Koszt wyjazdu 20 zł.

Za tydzień – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza. W tę niedzielę będziemy obchodzić 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby Bogu w Kościele, rozpoczynający kwartalne dni modlitw o powołania w Kościele powszechnym, a w Polsce – Tydzień Modlitw o Powołania.

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Długiej od nr 26 do 50. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Długiej od nr 51 do końca tej ulicy. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!