OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 IV 2016r.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas wieczornej Eucharystii będzie można podjąć dzieło adopcji, składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców.

Za tydzień - trzecia niedziela Wielkanocy a zarazem VIII Niedziela Biblijna, rozpoczynająca obchody Tygodnia Biblijnego w Polsce.

W dniach 14 do16 kwietnia będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.

Zapraszamy na wspólne pielgrzymowanie do Sanktuarium św. Jana Pawła II do Łagiewnik i uczestnictwa w modlitwie w dniu 22 IV br. Msza św. rozpoczyna się o godz. 17.oo w Kościele Górnym. Po Mszy św. wyruszy Procesja światła z relikwiami św. Jana Pawła II. Po zakończeniu uroczystości przejście przez Bramę Miłosierdzia, aby zyskać odpust jubileuszowy i oddamy cześć relikwiom św. Janowi Pawłowi II. Wyjazd o godz. 15.oo Zapisy w zakrystii. Zapisy w zakrystii. Koszt wyjazdu 20 zł.

Kierowcy obecni w naszej parafii w Poniedziałek Wielkanocny, złożyli w czasie poświęcenia pojazdów ofiarę 5288 zł. Bóg zapłać! Pieniądze są na koncie parafialnym.

W przyszłą niedzielę składka na dalsze prace w naszej parafii. Wszystkim rodzinom, które do tej pory przyczyniły się finansowo do odnowienia naszego kościoła i jego utrzymania, składamy gorące, Bóg zapłać!

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Bobrka na zebranie, które odbędzie się 10 IV br. o godz. 14.oo w Domu Ludowym.

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom ul. Długiej od nr 1. do 25. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Długiej od nr 26 do 50. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!