OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 6 III 2016r.

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu, różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją „Laetare”, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16.oo, razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godzinie 15.3o, rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich zachęcamy do licznego udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach, zwłaszcza te rodziny, które do tej pory nie uczestniczyły w tych nabożeństwach.

W przyszłą niedzielę, 13 marca, rozpoczniemy rekolekcje parafialne. Będzie je prowadził Salezjanin ks. Andrzej Policht. Udział w rekolekcjach parafialnych jest potwierdzeniem tego, że jestem człowiekiem wierzącym i pragnę przeżyć święta w radości zmartwychwstania. Nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z Bogiem. Program rekolekcji jest dostępny w gablotce parafialnej, na stronie internetowej parafii i gazetce parafialnej.

Parafialny Zespół „Caritas”, przeprowadza dla rodzin potrzebujących wsparcia, zbiórkę produktów żywnościowych, a także rozprowadza baranki na stół wielkanocny. Bardzo gorąco zachęcam do takiego gestu miłości.

We wtorek, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w swojej modlitwie, zwłaszcza o utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o opiekujących się chorymi i niedołężnymi, a także o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

W przyszłą niedzielę składka na dalsze prace w naszej parafii. Wszystkim rodzinom, które do tej pory przyczyniły się finansowo do odnowienia naszego kościoła i jego utrzymania, składamy gorące, Bóg zapłać!

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom: ul. Lipowej od nr 1. do 50. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Lipowej od nr 51 do końca tej ulicy. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!