OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 II 2016r.

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dzisiaj już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Warto jeszcze raz przytoczyć słowa św. Jana Pawła II: „Czas Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracamy się do wszystkich wiernych, by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcić modlitwie o pokój i na spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”.

Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godzinie 16.oo odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godzinie 15.3o Gorzkie Żale. Do udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

Parafialny Zespół „Caritas”, przeprowadza dla rodzin potrzebujących wsparcia, zbiórkę produktów żywnościowych, a także rozprowadza baranki na stół wielkanocny. Bardzo gorąco zachęcam do takiego gestu miłości.

Grób Pański jest w swej wymowie symbolicznej, wyrazem wdzięczności Chrystusowi, który umarł dla naszego zbawienia. Kto zechciałby przyczynić się do upiększenia Grobu, może złożyć ofiarę na kwiaty do skrzynki przed ławkami. Za złożone ofiary, już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać!

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego w naszym kościele spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 15.3o. W pierwszą sobotę Matkę Najświętszą prośmy o opiekę nad naszymi rodzinami. Chorych będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną w piątek od godz. 9.oo.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.oo poświęcenie modlitewników dla klas trzecich i modlitwa o dobre przygotowanie do uroczystości pierwszokomunijnej.

W piątek, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Boga i traktowana, jako powołanie, może stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej opatrzności Kościół i cały naród litewski.

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom: ul. Kwiatowej. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Lipowej od nr 1 do 50. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!