OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 II 2016r.

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali w łasce u Boga i ludzi. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty, a także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji i nabożeństw pokutnych.

Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek o godzinie 16.oo razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godzinie 15.3o rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich prosimy i zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z Bogiem. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania.

Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes – naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiara zbierana do puszek będzie przekazana na ten cel.

Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. Trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji naszych rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w nas wszystkich. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.

Jutro, 22 lutego, przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia wspólnoty chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego.

Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni, jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom: ul. Parkowej. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom Kwiatowej. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!