OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 I 2016r.

4. Niedziela Zwykła

Czwarta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

We wtorek, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do Świątyni Jerozolimskiej. Przyniesiona przez nas świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca zawiłe i ciemne drogi naszego życia. Po drogach wiary dobrze jest kroczyć z Chrystusową Matką. Porządek mszy św. świąteczny.

Jednocześnie od 1997 roku, 2 lutego, w Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą w szczególny sposób obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Niech też nie zabraknie z naszej strony wsparcia materialnego dla wielu borykających się z trudnościami klasztorów i domów zakonnych. Składka z tego dnia jest przeznaczona na zakony kontemplacyjne.

W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Chorych będziemy odwiedzać w piątek od godz. 9.oo. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 15.3o.

W najbliższą niedzielę, jako pierwszą miesiąca, zmianka tajemnic różańcowych i różaniec wg intencji Ojca św. o godz. 8.oo.

Trwa Karnawał! 10 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia będzie posypanie głowy popiołem. Poprzez ten znak, przypomnimy sobie kolejny raz, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Przed tym szczególnym czasem, w przyszłą niedzielę rozpoczniemy 40-godzinne nabożeństwo.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 3 II – św. Błażej, biskup i męczennik z IV wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach gardła;
  • 5 II – św. Agata, dziewica i męczennica żyjąca na Sycylii w III wieku. Uciekamy się do niej podczas burz i pożarów.
  • 6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu.

Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom: ul. Podkomorskiej i Granicznej. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Parkowej od nr 1. do 30. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!