OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24 I 2016r.

3. Niedziela Zwykła

Dzisiaj w całym Kościele kończymy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Niestrudzenie o potrzebie tej modlitwy przypominał nam Święty Jan Paweł II. Będąc we Wrocławiu powiedział: „Proszę o wspólne świadectwo składane przed światem Chrystusowi. W imię Chrystusa proszę! Zwracam się najpierw do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego […]. Ośmielam się prosić również was, umiłowani Bracia i Siostry z innych Kościołów […]. W imię Jezusa proszę o wspólne chrześcijańskie świadectwo. Europa potrzebuje nas wszystkich zebranych solidarnie wokół Krzyża i Ewangelii”. W to nawoływanie Kościoła włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w budowanie jedności, w dzieło ekumenizmu.

W poniedziałek, 25 stycznia obchodzimy święto nawrócenia świętego Pawła, upamiętniające wydarzenia pod Damaszkiem, gdy Pan Jezus ukazał się prześladowcy chrześcijan, Szawłowi, który odtąd stał się największym apostołem pogan, Pawłem. W wezwaniu, jakie kieruje Chrystus także do nas, trzeba zwrócić uwagę na dwie sprawy: nawrócenie i wiarę w to, co jest zawarte w Ewangelii. Chrystusowi chodzi o to, byśmy nawracając się, zaczęli żyć zgodnie z wymaganiami Ewangelii, a zerwali z chrześcijaństwem sprowadzającym się tylko do obecności na Mszy świętej, często „od wielkiego dzwonu”.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 26 I - święci Tymoteusz i Tytus, biskupi, uczniowie i pomocnicy św. Pawła Apostoła, do których skierował on listy zwane „pasterskimi”;
  • 28 I - św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, wielki czciciel Jezusa Eucharystycznego; jest on autorem m.in. hymnu eucharystycznego „Zbliżam się pokorze”;
  • 31 I - św. Jan Bosko (1815-1888), prezbiter, założyciel zgromadzeń salezjańskich, które oddają się pracy z młodzieżą.Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom: ul. Podkomorskiej od nr 1. Do 15. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom ul. Podkomorskiej od nr16 do końca tej ulicy i Granicznej. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!