OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 05.12.2021 - 12.12.2021

1. 2 NIEDZIELA ADWENTU

Przychodzimy do Pana, aby słuchać Jego słowa i aby przyjąć Go do naszych serc, w radości i dziękować, bo to właśnie stanowi istotę Eucharystii. Dziękować za nasze życie, za to, co w minionym tygodniu było piękne i dobre i dary jakie od Niego otrzymaliśmy. Prosić chcemy by to spotkanie z Nim , dało siły do wolności od grzechu i narzekania.

2. Gościmy dziś Ks. Andrzeja Polichta pracującego na Ukrainie i odpowiedzialnego za budowę szkoły Salezjańskiej  w Żytomierzu. Dziękujemy za te jednodniowe rekolekcje adwentowe, które przygotowują nas do Bożego Narodzenia. Dziękujemy również za wsparcie dziś dzieła salezjańskiego na Ukrainie, w ramach dzisiejszej niedzieli poświeconej Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

3. Spowiedź świąteczna w naszej parafii 23 grudnia od 15.00 - 18.00. , a do wszystkich chorych i starszych ze spowiedzią i komunią będziemy chodzić w sobotę 18 grudnia.

4. Zapraszamy do udziału w tygodniu w Roratach – dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych, aby w ten sposób przygotować się do Świat Bożego Narodzenia. Roraty są we wtorki i czwartki o 7: 00, w soboty o 8: 00, a w pozostałe dni o 17: 00. Podczas rorat zbieramy ofiary na dzieci z ulicy w Afryce.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28.11.2021 - 05.12.2021

1. 1 NIEDZIELA ADWENTU

Czas Adwentu najczęściej kojarzy nam się z czuwaniem i oczekiwaniem na przyjście Pana. Jednak Msza święta, która jest wypełnieniem Adwentu, ukazuje nam nieco inne spojrzenie na czas rozpoczęty w nowym roku liturgicznym. W każdej Eucharystii Pan przychodzi i staje się obecnym pośród nas. Adwent w Eucharystii to przychodzenie Pana, a zarazem czas dopuszczenia Pana, który kołacze u drzwi naszych serc, do miejsc życia wołających w nas: „ Marana tha” – czyli przyjdź Panie.

2. Zapraszamy do udziału w tygodniu w Roratach – dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych, aby w ten sposób przygotować się do Świat Bożego Narodzenia. Roraty są we wtorki i czwartki o 7: 00, w soboty o 8: 00, a w pozostałe dni o 17: 00.

3. Spowiedź przed I piątkiem: w środę od 16: 30 kl. 4 – 7, a po mszy o 17: 00 spotkanie dla kl. 6 i 7 przed bierzmowaniem. W piątek spowiedź od 16: 30 - kl. 8 i pozostali. W sobotę 4. 12 o 8: 00 Msza rotatnia ze zmianką tajemnic różańcowych i różańcem, a po niej od 9: 00 udamy się do chorych z komunią św.- zgłosić ich w zakrystii do piątku. Na godz. 10: 00 zapraszamy na Mszę św. za górników z racji święta św. Barbary patronki górników.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21.11.2021 - 28.11.2021

1. 34 NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Kończymy obchody całego roku liturgicznego. Historia zbawienia prowadziła do kulminacyjnego punktu objawienia się Jezusa Chrystusa., Syna Bożego, który dokonał odkupienia człowieka. Patrzymy na Jezusa jako Króla Wszechświata. Istotą Jego panowania jest miłość, którą zostawił nam w sakramencie Eucharystii. Uczestnicząc w Eucharystii i przyjmując ciało Króla, pozwalam, by kulminacyjny punkt historii objawił się we mnie.

2. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w Kościele czas Adwentu.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14.11.2021 - 21.11.2021

1. 33 NIEDZIELA ZWYKŁA

Nasze życie w najlepszych jego latach jest poświęcone pracy zawodowej. Pracujemy, aby żyć, a żyjemy, aby pracować. Praca jest równocześnie ciężarem i radością. Dopiero w innym, nowym życiu u Boga, będzie nam dana pełnia, która we wszystkim nas uszczęśliwi.

2. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się i uświetnili swą obecnością i modlitwą Dzień Niepodległości.

3. W piątek Siostry Szarytki zakończyły współpracę z D P S w Bobrku i zlikwidowały dom zakonny. We wtorek odbyła się Msza św. pożegnalna z udziałem przedstawicieli Księży Misjonarzy i Sióstr Szarytek z Krakowa, Dyrekcji, pracowników i mieszkańców DPS. Dziękujemy siostrom za współpracę i życzy potrzebnych łask w dalszym życiu we wspólnocie zakonnej, tam gdzie ich Bóg posyła.

4. W środę na godz. 19: 00 zapraszam członków Rady Parafialnej i Zespołu Synodalnego na dokończenie prac związanych z Synodem.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 07.11. 2021 - 14.11.2021

1. 32 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedziela to dzień spotkań z Chrystusem, dzień radości i dziękczynienia za niezmierzone dary otrzymane od Boga. Z tego powodu przyszliśmy tutaj do naszej świątyni. Wyrazem naszej wiary, miłości i ufności jest nie tylko "bycie na mszy", ale pełne w niej uczestnictwo. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za Jego Opatrzność nad światem i opiekę nad każdym z nas, i wspólnie będziemy prosić o łaski podczas adoracji dla każdego z nas.

2. Przypominamy, że Penitencjaria Apostolska przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku, odpusty zupełne ofiarowane dla wiernych zmarłych, ze względu na pandemię „Covid-19”. Więcej informacji w gablocie i stronie parafialnej.

3. W czwartek Święto Niepodległości. Msza św. za Ojczyznę zamówiona przez Radę Sołecką o godz. 8: 00 ze złożeniem kwiatów, przy tablicy ofiar I wojny światowej. Zapraszamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie strażaków i młodzież szkolną wraz z pocztami sztandarowymi, organizacje społeczne z naszego terenu, a na naszych domach wywieśmy flagi.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31.10.2021 - 07.11.2021

1. 31 NIEDZIELA ZWYKŁA - ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Rocznica poświęcenia kościoła własnego to wydarzenie szczególnie ważne dla każdej świątyni. Kryje się w nim pewna analogia do naszego chrztu. Przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej, tak jak my – przez chrzest – zostaliśmy poświęceni Bogu na własność. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas okazją do dziękczynienia za otrzymany niegdyś dar chrztu i za naszą parafialną świątynię.

2. Dziś ostatnie nabożeństwa różańcowe października o godz. 16: 00 – w którym będziemy się modlić o nasze uświęcenie.

3. Jutro w dniu Wszystkich Świętych Msze święte: o godz. 8: 30 i 10: 00 i po południu o 14: 00 za zmarłych w ostatnim roku naszych parafian z Bobrka, Gorzowa i Gromca z procesją i modlitwami za zmarłych po cmentarzu. Przez oktawę Wszystkich Świętych, zapraszamy do uczestnictwa we mszach za zmarłych wypominanych i modlitwach jednorazowych za zmarłych. W Dzień Zaduszny – 2 listopada, Msze św. w naszym kościele o 8: 00 i o 17: 00. Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych. Więcej informacji w gablocie i stronie parafialnej.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 15 z 69