OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.10.2022 - 16.10.2022

1. 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

Zgromadzeni na Eucharystii, przyzywamy naszego Pana w modlitwie, prosząc, aby ulitował się nad nami i oczyścił z grzechów. Dziękujmy również i wychwalajmy Pana za dar miłości i przebaczenie, jakiego Bóg udziela nam, grzesznikom. Bądźmy zawsze wdzięczni za wszystko, bo wiele wspaniałych darów otrzymujemy od Boga.

2. Zapraszamy do licznego uczestnictwa w nabożeństwie różańcowym w tygodniu na godz. 17: 00 , zaraz po Mszy św. o 16.30, szczególnie dzieci, młodzież przygotowującą się do bierzmowania i nie tylko oraz Róże Różańcowe i pozostałych wiernych. W niedziele nabożeństwo różańcowe o godz. 16: 00.

3. W przyszłą niedzielę w całej Polsce będziemy obchodzić XXII Dzień papieski pod hasłem BLASK PRAWDY. Po mszach św. zbiórka do puszek na stypendia dla uzdolnionej młodzieży w ramach Fundacji – Żywy Pomnik Jana Pawła II.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 02.10.2022 - 09.10.2022

1. 27 NIEDZIELA ZWYKŁA

Jako chrześcijanie wzywamy Chrystusa w tej Eucharystii, bo On przymnożył wiary i czynił nas zdolnymi do wzięcia udziału w szerzeniu Ewangelii. Prośmy Pana o dar wiary, bo z niej wypływa wszelkie dobro i pokorna służba dla bliźnich będących w potrzebie.

2. W sobotę rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe w miesiącu październik. Przez miesiąc październik Msze św. będą po południu: o 16: 30, potem nabożeństwo różańcowe i druga Msza św. o 17: 30. W czasie nabożeństw różańcowych modlimy się: w pierwszej dziesiątce różańca o pokój na Ukrainie, w dróg ej – za Ojczyznę, w pozostałych szczególnie w intencjach Ojca św., za dzieci i młodzież, za misje, za chorych, o pokój na świecie i w ostatnim tygodniu za zmarłych. Zapraszamy do licznego uczestnictwa w nabożeństwie, szczególnie dzieci i młodzież oraz Róże Różańcowe. W piątek, pierwszy miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 16: 00

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25.09.2022 - 02.10.2022

1. 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

Chrześcijanin nie może nikim gardzić, ale wezwany jest przez Chrystusa do służby swym bliźnim, zwłaszcza tym, którzy są w potrzebie duchowej i materialnej. Uczestnictwo w dzisiejszej Eucharystia ma nam uprzytomnić wezwanie Chrystusa, udzielić siły do służby dla braci i okazać, że dobra materialne mogą nam przysłonić Boga, ale również mogą stać się dla nas drogą do życia wiecznego.

2. W sobotę o 17: 00 rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. Przez miesiąc październik Msze św. po południu: 16: 30 , potem nabożeństwo różańcowe i druga Msza św. o 17: 30. W czasie nabożeństw różańcowych modlimy się szczególnie w intencjach Ojca św., za dzieci i młodzież, za misje, za chorych, o pokój na świecie i w ostatnim tygodniu za zmarłych. Zapraszamy do licznego uczestnictwa w nabożeństwie, szczególnie dzieci i młodzież oraz Róże Różańcowe. W sobotę po Mszy św. 8: 00 i zmiance różańcowej, od godz. 9: 00 udamy się do chorych z Komunią św., których prosimy zgłosić do piątku w zakrystii.

3. W środę na Mszę św. o godz. 17: 30 zapraszamy dzieci z kl. 3 wraz z rodzicami, które rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii św.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11.09.2022 - 18.09.2022

1. 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

Od początku swego istnienia Kościół Chrystusowy szczególna troska otaczał ubogich, chorych, sieroty i wdowy. Dla opieki nad nimi apostołowie ustanowili diakonów, a św. Paweł otrzymał nakaz, aby głosząc Ewangelię, nie zapominał o ubogich. Posłanie „ Idźcie w pokoju”, kończące każdą Mszę świętą, zaprasza nas do głoszenia Ewangelii także przez jałmużnę i troskę o sprawiedliwość społeczną.

2. W dniu dzisiejszym wspominamy św. Stanisława Kostkę, patrona dzieci i młodzieży i w naszej Archidiecezji przeżywamy Dzień Modlitwy za Młodzież. Uczynimy to dziś podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

3. W sobotę 24 września, będziemy w naszej wspólnocie przeżywać Parafialny Dzień Chorych. Zapraszamy chorych i starszych mieszkańców naszej społeczności parafialnej do uczestnictwa we Mszy św. o godz. 10: 00 z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, a wcześniej od godz. 9: 30 będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Po Mszy św. spotkanie przy herbacie na plebanii. Zapraszamy chętne osoby do pomocy paniom z Zespołu Charytatywnego.

4. Zapraszamy chłopców i dziewczęta ze szkoły podstawowej i nie tylko, do włączenia się w formację jako ministranci i scholistki w naszej parafii. Informacje u ks. Piotra. Po raz kolejny w naszej diecezji rusza formacja dla mężczyzn w wieku 25 – 65 lat, którzy pragnęli by wypełniać funkcję w parafii jako Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Informacje u ks. Proboszcza.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11.09.2022 - 18.09.2022

1. 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

Cud przejścia ze śmierci do życia, celebrowany w każdej Eucharystii, może stać się udziałem każdego z nas. Jeśli podejmujemy decyzje o powrocie do Boga ze swych słabości czy leków.

2. W środę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Rada Konferencji Episkopatów Europy zaprasza do wspólnej modlitwy w ramach inicjatywy Dzień Modlitwy za Ukrainę, który będzie 14 września br. We wszystkich parafiach Archidiecezji Krakowskiej tego dnia należy odprawić Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji pokoju na Ukrainie. W naszej parafii nabożeństwo to będzie o godz. 17: 00, na które zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież z kl. 6; 7; 8 jako rozpoczęcie kolejnego roku formacji przygotowującej do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami. Dotyczy to wszystkich uczniów mieszkających na terenie parafii, niezależnie gdzie uczęszczają do szkoły. Zapraszamy również na to nabożeństwo przebywających na terenie parafii mieszkańców z Ukrainy do wspólnej modlitwy.

3. Zapraszamy chłopców i dziewczęta ze szkoły podstawowej i nie tylko, do włączenia się w formację jako ministranci i scholistki w naszej parafii. Informacje u ks. Piotra. Po raz kolejny w naszej diecezji rusza formacja dla mężczyzn w wieku 25 – 65 lat, którzy pragnęli by wypełniać funkcję w parafii jako Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Informacje u ks. Proboszcza.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 04.09.2022 - 11.09.2022

1. 23 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedzielne zgromadzenie wspólnoty Kościoła dokonuje się „ przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. On jest w centrum naszego zgromadzenia, On - Słowem życia, On – pokarm na życie wieczne, On – obecny w swoich sługach celebrujących Najświętsze tajemnice i w swoim mistycznym Ciele, którym jesteśmy. Eucharystia to nieprzerwana celebracja obecności Chrystusa pośród nas aż do skończenia świata.

2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 16: 30 z poświęcenie tornistrów jak co roku uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny z udziałem Wspólnoty NamArka .

3. Zapraszamy chłopców i dziewczęta ze szkoły podstawowej i nie tylko, do włączenia się w formację jako ministranci i scholistki w naszej parafii. Informacje u ks. Piotra. Po raz kolejny w naszej diecezji rusza formacja dla mężczyzn w wieku 25 – 65 lat, którzy pragnęli by wypełniać funkcję w parafii jako Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Informacje u ks. Proboszcza.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 69