OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25.12.2022 - 01.01.2023

1. NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA

Boże Narodzenie. Oczekiwany Mesjasz przyszedł w dokładnie określonym czasie i miej­scu. Jest on Tym, którego zapowiadali prorocy, na którego oczekiwał Naród Wybrany, „kroczący w ciemnościach" niewoli politycznej, ale i duchowej. Ten, który przyszedł w Betlejem, niesie zbawienie wszyst­kim ludziom „dobrej woli”, którzy oczekują na objawienie się Jego chwały.

Idźmy dziś do naszych domów z najlepszymi życzeniami i błogosławień­stwem Boga, alby narodzony tej nocy Zbawiciel świata, obecny w na­szym życiu, zawsze napełniał nas radością i nadzieją, nas samych, nasze rodziny i tych z którymi będziemy się spotykać w te święta i po nich, a Jego światłość zwyciężała w nas to, co od Boga oddala. Niech jego pokój będzie w nas i wokół nas. Szczęść Boże wszystkim.

2. Dziękujemy tym, którzy przez okres adwentu uczestniczyli w nabożeństwach Rorat, zwłaszcza dzieciom i za składane ofiary podczas nich. Zebraliśmy 2050 zł, które zostały przekazane jako dar dla potrzebujących w diecezji w Zaporożu w Ukrainie.

3. Dziękujemy tym, którzy podarowali choinki, przywieźli je i przyozdobili, tym którzy przygotowali szopkę i odnowili figurki do niej, Paniom, które rozprowadzały świece i opłatki, osobom, które użyczyły sprzętu i odśnieżali teren wokół kościoła. Niech Pan napełnia wasze serca swoim błogosławieństwem.

Więcej…
 
Komunikat do ogłoszeń Parafialnych

1. W związku z rezygnacją firmy P. Stanisława Hajnosa, obsługującej cmentarz parafialny w Bobrku, informujemy że z dniem 01.01.2023 roku, obsługę cmentarza prowadzić będzie Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu. Cmentarz pozostaje własnością Parafii Bobrek i na cmentarzu mogą być pochowani zmarli mieszkańcy parafii Bobrek, Gorzów i Gromiec. Zakład Usług Komunalnych świadczyć będzie usługi z wiązane pochówkiem zmarłych.

2. Informujemy, ze ceny usług cmentarnych / opłata miejsca, prolongata, pokładne czy śmieci / pozostają na dotychczasowym poziomie, jedynie zostaje uwzględniony podatek VAT. Administracja cmentarza odbywać się będzie w biurze na terenie cmentarza komunalnego w Oświęcimiu przy ul. Wiklinowej 5. Wszystkie sprawy związane z pochówkiem i pogrzebem można będzie załatwiać w biurze na terenie cmentarza komunalnego w Oświęcimiu.

3. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie parafii Bobrek, Gorzów i Gromiec i tablicach ogłoszeń tych parafii. Ponadto rozpoczęto prace nad wdrożeniem elektronicznej ewidencji grobów wymaganej przepisami państwowymi.

4. Wkrótce pojawi się nowy regulamin cmentarza, który będzie dostępny na stronie internetowym wymienionych parafii oraz w gablocie przy wejściu na cmentarz.

Cmentarz Komunalny w Oświęcimiu
ul. Wiklinowa 5

czynny w godz. 7:00 - 15:00

Tel. 33/ 842 51 98

Całodobowe zwózki zwłok: 639 717 920

Grabarz: 502 068 195

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18.12.2022 - 25.12.2022

1. 4 NIEDZIELA ADWENTU

Boże Narodzenie już blisko. Dzisiaj ostatnia niedziela adwentowego oczekiwania. Spełniły się zapowiedzi proroków, gdy Służebnica Pańska przyjęła Słowo przedwieczne, które w Niej stało się Ciałem. Uczymy się także wiary od Józefa, który w każdej sytuacji potrafi powiedzieć Bogu "tak" i przez to staje się świadkiem spełniających się mesjańskich nadziei. Chrystus przyszedł także dzisiaj do nas w tej Eucharystii, poprzez Swoje słowo i Ciało - Potomek Dawida, Syn Maryi i nasz brat.

2. Ostatnie Msze święte Roratnie w tygodniu: Poniedziałek, Środa, Piątek po południu o 17:00; Wtorek i Czwartek rano o 7:00, w Sobotę o 8:00. Spowiedź świąteczna w naszej parafii czwartek 22 grudnia od godz. 15.00 - 16:30 i od 17:00 - 18:00. W Gorzowie 19.12, a w Gromcu 21.12 też od 15:00.

3. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Pasterka w kościele o 22:00, a w DPS o 20.30. zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania wieczoru wigilijnego i świąt Bożego Narodzenia i pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11.12.2022 - 18.12.2022

1. 3 NIEDZIELA ADWENTU

Dzisiejsza, trzecia niedziela Adwentu, w słowie Bożym i modlitwach wzywa nas do chrześcijańskiej radości. Radości, która jest charakterystycznym rysem chrześcijańskiego oczekiwania na przyjście Pana. Już dziś radujemy się myślą, że przyjdzie kochający nas i bliski nam Jezus. Zwycięzca grzechu i śmierci, który daje nam możność uczestnictwa w swoim zwycięstwie.

2. Msze święte Roratnie w tygodniu: Poniedziałek, Środa, Piątek po południu o 17:00; Wtorek i Czwartek rano o 7:00, w Sobotę o 8:00. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci z lampionami. Przeżywamy je z postaciami biblijnymi i św. Joachimem – dziadkiem Pana Jezusa, by lepiej poznać pamiątkę Jego narodzin. Spowiedź świąteczna w naszej parafii czwartek 22 grudnia od godz. 15.00 – 18.00. W Gorzowie 19.12, a w Gromcu 21.12 też od 15:00.

3. Wychodząc z kościoła można nabyć świece Caritas i opłatki na stół wigilijny u Pań z Zespołu Charytatywnego, a w tygodniu w zakrystii. Koszt świec z których musimy się rozliczyć z Kurią to mała – 9 zł, duża 15 zł. Każda ofiara więcej idzie na cele charytatywne w parafii np. na paczki dla potrzebujących. W przedsionku kościoła są wystawione kosze na długotrwałą żywność do przyszłej niedzieli, na paczki świąteczne dla uboższych rodzin. Serdeczne Bóg zapłać.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 04.12.2022 - 11.12.2022

1. 2 NIEDZIELA ADWENTU

Dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, liturgia ukazuje nam Jana Chrzciciela, który stanął na przełomie Starego i Nowego Przymierza jako zwiastun i przewodnik Mesjasza, aby głosić Jego obecność wśród ludu. Wsłuchani w nawoływanie proroka znad Jordanu prostujmy drogi swego życia, abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Pan, aby pomógł nam wejść na drogę, którą jest Chrystus.

2. Msze święte Roratnie w tygodniu: Poniedziałek, Środa, Piątek po południu o 17: 00; Wtorek i Czwartek rano o 7:00, w Sobotę o 8:00. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci z lampionami. Będziemy z postaciami biblijnymi i św. Joachimem, dziadkiem Pana Jezusa, przygotowywać się do pamiątki Jego narodzin .

3. Wychodząc z kościoła można nabyć świece Caritas i opłatki na stół wigilijny u Pań z zespołu charytatywnego, a w tygodniu w zakrystii. Koszt świec z których musimy się rozliczyć z Kurią to mała – 9 zł, duża 15 zł. Każda ofiara więcej idzie na cele charytatywne w parafii na paczki mikołajowe dla dzieci czy dla potrzebujących. W przedsionku kościoła są wystawione kosze na długotrwałą żywność na paczki świąteczne dla uboższych rodzin. Serdeczne Bóg zapłać.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27.11.2022 - 04.12.2022

1. 1 NIEDZIELA ADWENTU

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas świętego i radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia i na Paruzję Chrystusa przy końcu ludzkich dziejów. Nowy Rok liturgiczny, który zaczynamy, to także nowy, kolejny etap naszej osobistej historii zbawienia. Mijają dni, miesiące, lata. Który to już adwent w naszym życiu? Czy przez owo cykliczne, coroczne uobecnianie tamtego historycznego Adwentu nasze oczekiwanie i tęsknota za Panem stają się coraz intensywniejsze, a nasze myślenie o niebie coraz częstsze? Czy jesteśmy ludźmi, którzy każdego dnia czujnie oczekują na radosne spotkanie z Panem? Za brak takiej postawy w naszym codziennym życiu przepraszajmy naszego najlepszego Ojca podczas tego Adwentu, aby przygotować serca na Jego przyjście do nas.

2. Msze święte Roratnie w tygodniu: Poniedziałek, Środa, Piątek po południu o 17:00; Wtorek i Czwartek rano o 7:00, w Sobotę o 8:00. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci z lampionami. Będziemy z postaciami biblijnymi przygotowywać się do pamiątki narodzin Jezusa.

3. W środę młodzież z kl. 6 przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na Mszę św. Roratną o 17:00, a po niej będzie spotkanie formacyjne.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 69